Tag Archives: หมอกควันไฟป่า

รองแม่ทัพภาค3 สั่งระดม ‘ดับไฟ’ทุกพื้นที่ เกรงปัญหาหมอกควันกระทบกับปชช.อีกระลอก

วันที่ 24 เมษายน 2564 พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า จากการบินลาดตระเวนของเครื่องบินตรวจการ บ.ท.182  บริเวณ บริเวณโซนเหนือและโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะ อ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.เชียงดาว อ.แม่วาง อ.สะเมิงและ อ.หางดง ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในช่วงนี้   เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนและแล้ง ทำให้ตรวจพบจุดความร้อนหลายจุดโดยเฉพาะ อ.แม่แตง และ อ.แม่วาง ส่งผลให้เกิดปริมาณฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่เกินค่ามาตรฐานในบางพื้นที่ “ได้สั่งการให้กองบัญชาการฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมอากาศยาน MI-17 จำนวน 2 ลำ  KA-32 จำนวน 1 ลำ พร้อมเครื่องบินกรมฝนหลวง ระดมกำลังเพื่อเข้าดับไฟ ร่วมกับชุดดับไฟของเหยี่ยวไฟและเสือไฟ ซึ่งดำเนินการภาคพื้นปฏิบัติการดับไฟให้หมดภายในวันนี้  เนื่องจากเกรงว่าปัญหาหมอกควันจะกระทบกับสุขภาพของประขาชน ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่ต่างได้รับผลกระทบกับสถานการณ์โควิด – 19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่แล้ว” พล.ต.ถนัดพล กล่าวว่า จากรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ บ่ายวันนี้มีค่า PM 2.5 ระหว่าง 25 ...

Read More »

แม่ทัพภาคที่3ห่วงหมอกควันเหนือ นักวิชาการย้ำฝุ่นมีหลายสาเหตุ ระดับพื้นที่แก้ยากต้องร่วมกันทั้งภูมิภาค มช.มอบหน้ากาก นศ.

วันที่ 8 มีนาคม 2564 พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ( vtc ) ที่ บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 สน. ) โดยมีส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมเพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือตอนบนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดลำปาง ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5  และค่า AQI  สูงขึ้น เนื่องจากสภาพพื้นที่และสภาพอากาศประกอบกับเกิดการเผาในพื้นที่ เพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งเป็นวิธีที่จะจำกัดวัชพืชได้ง่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายมาก ที่สำคัญการเผากลายเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนสามารถทำได้ นอกจากนี้ยังพบว่ามีการบุกรุกใช้พื้นที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นที่ทำกิน ประกอบกับแต่ละจังหวัดมีมาตรการการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอยู่ แต่ประชาชนไม่ได้ทำตามแผนที่วางไว้ สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาอย่างต่อเนื่อง  “ทั้งนี้สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เศรษฐกิจที่ทำให้สูญเสียรายได้ ...

Read More »

แม่ทัพภาค3จี้ ห้ามมีจุดความร้อนเด็ดขาด หลังประกาศปิดป่า61วัน ย้ำบังคับใช้กฎหมายจริงจังทุกพื้นที่ เชียงใหม่อากาศแย่ติดที่1โลก

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 มีนาคมคม 2564 ที่กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือของ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 )  เพื่อรับฟังการดำเนินงานและร่วมวางมาตรการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ภายหลังคุณภาพอากาศทางภาคเหนือเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน พล.ท.อภิเชษฐ์ กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในห้วงที่ผ่านมาพบว่า สถานการณ์จุดความร้อน หรือ Hotspot และค่าดัชนีคุณภาพอากาศทางภาคเหนือเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการชิงเผา การบริหารจัดการเชื้อเพลิง หรือการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร ส่งผลให้สภาพโดยรวมค่อนข้างรุนแรง อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ต้องไม่มีจุดความร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นกรณีชิงเผาในพื้นที่ป่า หรือการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร เพราะตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงของฤดูร้อน ส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งประกอบกับลมสงบ ทำให้มีผลกระทบกับสภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่ภาคเหนือค่อนข้างมาก  ดังนั้นทุกจังหวัดต้องหยุดการเผาในพื้นที่ให้ได้   “นอกจากจะต้องไม่มีจุดความร้อน ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน ...

Read More »

กกล.ผาเมืองนำอาสาสมัคร480นาย รณรงค์ปชช.ลดการเผา เร่งขยายโครงการแนวกันไฟ ‘สองแผ่นดิน’แก้หมอกควันข้ามแดน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า กองกำลังผาเมืองนำกำลังอาสาสมัครกิจการพลเรือน ( อส.กร. ) จำนวน 480 นาย จากหมู่บ้านยามแนวชายแดนลงพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนลดการเผาแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่รับผิดชอบ โดยอาสาสมัครกิจการพลเรือน ( อส.กร. ) เหล่านี้กระจายอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด 24 อำเภอ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ 5 อำเภอ จังหวัดเชียงราย 7 อำเภอ จังหวัดพะเยา 2 อำเภอ จังหวัดน่าน 7 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์ 2 อำเภอ และจังหวัดพิษณุโลก 1 อำเภอ เพื่อทำหน้าที่ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยดูแลรักษาป่าเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน “สำหรับปัญหาหมอกควันข้ามแดนนั้น เนื่องจากกองกำลังผาเมืองมีพื้นที่ติดกับประเทศเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงประสานขอความร่วมมือทางทหารเมียนมาและลาวแจ้งประชาชนให้ช่วยกันงดการเผาในพื้นที่ป่า และเมื่อเกิดสถานการณ์ไฟป่าในแต่ละพื้นที่ขอให้ประชาชนแจ้งหน่วยงานของรัฐในการเข้าควบคุมไฟป่า นอกจากนี้กองกำลังผาเมืองเตรียมจัดโครงการทำแนวกันไฟสองแผ่นดินในพื้นที่บ้านนอแล อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอแม่ฟ้าหลวง, อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้ ...

Read More »

เชียงใหม่เตรียมประกาศ ‘ห้ามเผา’ พ่อเมืองสั่งปิดป่า จี้ อปท.เยียวยา-ดึงคนร่วมลาดตระเวนระวังไฟ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการฯ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ทั้ง 25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบประชุมทางไกล เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กฯ ในระดับพื้นที่ นายเจริญฤทธิ์ กล่าวว่า ในภาพรวมมี 2 พื้นที่ที่จะต้อง พื้นที่แรกมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิง อีกหนึ่งพื้นที่ที่จะต้องให้ความสนใจโดยเฉพาะในห้วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นห้วงที่มีสถิติการเกิดจุดความร้อนเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เป็นพื้นที่ที่ต้องช่วยกันควบคุมไม่ให้เกิดไฟ หากดูสถิติการเกิดจุดความร้อนในปีนี้จะเห็นได้ว่า ในพื้นที่ควบคุมมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิงเป็นแนวทางใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่นำมาใช้ในปีนี้ ซึ่งไม่ใช่จะให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียว ไม่ใช่เพลินกับของใหม่แต่ลืมของเก่า จะต้องให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่ควบคุมด้วย “พื้นที่ควบคุมที่เกิดไฟ ประการแรกอาจจะเกิดจากความประมาทในการเข้าไปเก็บของป่า แล้วทำให้เกิดไฟขึ้น อีกประการอาจจะมีผู้ไม่หวังดีไปจุดไฟ ด้วยวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง แม้กระทั่งการเพิ่มพื้นที่ ในระดับพื้นที่มีการแบ่งแล้วว่า พื้นที่ไหนเป็นพื้นที่บริหารจัดการ พื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ควบคุม เรื่องนี้ทุกอำเภอต้องอย่าลืม การบริหารจัดการต้องดูความเหมาะสม ทั้งเงื่อนเวลา ขนาดของพื้นที่ที่ต้องจัดการ รวมถึงสิ่งที่ต้องบริหารจัดการ และที่ต้องให้ความสำคัญด้วยคือ การทำแนวกันไฟ การลาดตระเวน เป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่กันไป โดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เกิดไฟในช่วงเวลากลางคืน เพราะไฟในเวลากลางคืนก่อให้เกิดการสะสมของฝุ่นควันเพราะอากาศเย็นก็จะต่อเนื่องจนถึงเช้า” นายเจริญฤทธิ์ กล่าวต่อว่า มาตรการตอบโต้สถานการณ์ในห้วงเดือนมีนาคมเดือนเมษายน ...

Read More »

เริ่มพบหมอกควันหลายจังหวัดภาคเหนือ หนักสุด ‘แม่เมาะ-แม่แจ่ม’แนะลดการเผา-ดูแลสุขภาพ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า (บก.คฟป.ทภ.3 สน.) พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมคณะทำงานไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ  โดยคณะทำงานรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือว่า ช่วงนี้ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้านอกจากนี้ยังพบว่า ช่วงนี้สภาพอากาศร้อนในตอนกลางวัน ไม่มีฝน และลมมีกำลังอ่อนลง ทำให้เริ่มมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมากขึ้น หากมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ควรมีการควบคุมเพื่อไม่ให้ปัญหาหมอกควันกระทบกับประชาชน “เช้าวันนี้ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 32 – 67  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า PM 10 อยู่ระหว่าง 53 – 97 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และดัชนีคุณภาพอากาศ หรือค่า AQI อยู่ระหว่าง 39 – 175  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดี ยกเว้น บ้านดง อ.แม่เมาะ ...

Read More »

กองบัญชาการควบคุมฯ ร่วมกับ ปภ.นำเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ปฏิบัติการดับ ‘ไฟป่า’พื้นที่ อ.ลี้-ลำพูน อ.ฮอด-เชียงใหม่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 พล.ต.ถนัดพล   โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า  วันนี้กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเฮลิคอปเตอร์ ปภ. KA-32   ปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในพื้นที่  ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่    ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอฮอด ศูนย์บัญชาการฯอำเภอฮอด รับทราบจุดความร้อน (รอบเช้า) ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 64 จำนวน 7 จุด ได้สั่งการให้ชุดเจ้าหน้าที่หน่วยป่าไม้ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ เข้าดำเนินการตรวจสอบจุดความร้อนในพื้นที่แล้ว แต่มีบางพื้นที่เมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยป่าไม้ เจ้าหน้าที่อุทยานฯเข้าควบคุมจุดความร้อนได้  แล้วกลับมาไหม้อีกครั้ง จึงต้องนำเฮลิคอปเตอร์ ปภ. KA-32   ปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในพื้นที่อีกรอบเพื่อให้ไฟดับสนิท   ในส่วนของอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นั้น นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ...

Read More »

กองบัญชาการควบคุมฯร่วม ปภ.นำเฮลิคอปเตอร์ ‘KA-32’ลุยควบคุมไฟป่า17จังหวัดเหนือ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ขณะนี้กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเฮลิคอปเตอร์ ปภ. KA-32 ซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์สมรรถนะสูง จำนวน 2 ลำ มาประจำการที่ พล.ร.7 อ.เเม่ริม จ.เชียงใหม่ เตรียมรับภารกิจขึ้นบินปฏิบัติการควบคุมไฟป่า แก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ซึ่งเฮลิคอปเตอร์ ปภ.KA-32 ได้รับความนิยมมากที่สุด สำหรับภารกิจค้นหากู้ภัยและการดับเพลิง ทั้งในสภาพพื้นราบทั่วไป หรือบนอาคารสูง รวมทั้งในแหล่งที่รถดับเพลิงทั่วไปยากจะเข้าถึงได้ สมรรถนะในการทรงตัวสูง บินช้าๆ ลอยตัวนิ่งๆ ได้นานกว่าเครื่องบินอื่นๆ ทนต่อสภาวะอากาศเลวร้าย สามารถเติมน้ำและปล่อยน้ำได้คราวละ 3,000 ลิตร ได้โดยไม่ต้องลงจอดและสามารถใช้ปืนฉีดน้ำและสารเคมีดับเพลิง รวมทั้งยังมีอุปกรณ์ กระเช้าตักน้ำได้อีก 5,000 ลิตร  รอกกู้ภัยไฟฟ้ารับน้ำหนัก 300 kg. และเปลพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์  ทั้งนี้จังหวัดที่ประสบปัญหาไฟป่าใน  ...

Read More »

กองบัญชาการฯ เร่งบูรณาการแก้หมอกควัน-ไฟป่าภาคเหนือ หลัง2วันค่าฝุ่น ‘PM 2.5’เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

วันที่ 24 มกราคม 2564 พ.อ.เกรียงศักดิ์ ปักคำไทย หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า แนวการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า PM 2.5 ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 ในปีนี้ ได้มีการติดตามสถานการณ์จุดความร้อน (Hotspot) และประสานการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดการบริหารสถานการณ์แบบ Single command ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลัง พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ให้นโยบายในการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมประชุมเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และสามารถเข้าดับไฟป่ากันได้อย่างพร้อมเพรียงหากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ สำหรับสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พบว่า สภาวะของอากาศ และความกดอากาศ ในห้วง 2 วันที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันลดเป็นส่วนหนึ่งในการสาเหตุของการเกิดฝุ่นควัน ทั้งการลักลอบเผาป่า การเผาวัสดุทางการเกษตร และปฏิบัติตามนโยบายการสั่งการของนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด อย่างไรก็ตามหากเกิดสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ใด เจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนราชการพร้อมเข้าปฏิบัติการดับไฟป่าทันที  “ปีนี้กองบัญชาการฯ ได้มอบหมายและจัดกำลังพลชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าในพื้นที่ที่จะต้องดูแลเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือพื้นที่ป่าดอยสุเทพ และพื้นที่ดอยหลวงเชียงดาว เพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์ไฟป่าที่รุนแรงเหมือนที่ผ่านมา” ...

Read More »

แม่ทัพภาคที่3เปิด กิจกรรม ‘ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า’kick off ปี64 ที่เชียงใหม่ ย้ำ17จังหวัดเหนือร่วมมือ

วันที่ 21 มกราคม 2564  ที่กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3  เป็นประธานประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ( VTC ) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 17  จังหวัดภาคเหนือ ที่ห้องประชุมระวังเมือง 1 กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 3 นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33 และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมเปิดกิจกรรม ‘ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า’ ( kick off ) ประจำปี 2564  ที่ลานพื้นแข็งหน้ากองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เพื่อบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ ให้เกิดความยั่งยืนและเป็นรูปธรรมตามนโยบายของกองทัพภาคที่ 3 และกองทัพบก  ...

Read More »