ข่าวด่วน

Tag Archives: ร่มธรรม ศรีสุโข

ร่มธรรม ร่มใจ / ตอน 23 ‘ฝึกสติ จิตตั้งมั่น’

ร่มธรรม ร่มใจ / ตอน 23 ‘ฝึกสติ จิตตั้งมั่น’ ออกอากาศวัน ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 ทางช่อง 11 NBT กรมประชาสัมพันธ์ (youtube: Romtham Srisukho) สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ร่มธรรมร่มใจ(ตอนที่ 20) /ร่มธรรม ร่มใจ ทศพิธราชธรรม

ร่มธรรม ร่มใจ / ตอน 20 ‘ร่มธรรม ร่มใจ ทศพิธราชธรรม’ (youtube:  ร่มธรรม ศรีสุโข) สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ร่มธรรมร่มใจ(ตอนที่ 16) เลี้ยงใจ ด้วยยาธรรม

ร่มธรรม ร่มใจ / ตอน “ เลี้ยงใจ ด้วยยาธรรม” ออกอากาศวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ทางสถานีโทรทัศน์ NBT ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ (by ร่มธรรม ศรีสุโข) สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ร่มธรรมร่มใจ(ตอนที่17) /อริยสัจ4

ร่มธรรม ร่มใจ / ตอน17  “อริยสัจ4” ออกอากาศวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ทางทางสถานีโทรทัศน์ช่อง11 กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) (by ร่มธรรม ศรีสุโข) สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ร่มธรรมร่มใจ(ตอนที่ 22) /ร่มธรรม ร่มใจ ตอน อริยทรัพย์ ทรัพย์อันประเสริฐยิ่ง

ร่มธรรม ร่มใจ / ตอน 22 ‘ร่มธรรม ร่มใจ ตอน อริยทรัพย์ ทรัพย์อันประเสริฐยิ่ง’ ออกอากาศวันที่ 19 มีนาคม 2558 ทางช่อง 11 NBT กรมประชาสัมพันธ์ (youtube: Romtham Srisukho) สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ร่มธรรม ร่มใจ / ตอน 24 ‘เพียรอดทน ฝึกตนให้ใจไกลกิเลส’

ออกอากาศวัน ศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ทางช่อง 11 NBT กรมประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่ (youtube: Romtham Srisukho) สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ร่มธรรมร่มใจ(ตอนที่ 21) /ร่มธรรม ร่มใจ กายทุกข์ ใจไม่ทุกข์

ร่มธรรม ร่มใจ / ตอน 21 ‘ร่มธรรม ร่มใจ กายทุกข์ ใจไม่ทุกข์’ ออกอากาศวันศุกร์ที่ วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ทางช่อง 11 NBT กรมประชาสัมพันธ์ (youtube: Romtham Srisukho) สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ร่มธรรม ร่มใจ / ตอน 25 ‘ทำบุญ ให้ถูกบุญ จึงได้บุญ’

ร่มธรรม ร่มใจ / ตอน 25 ‘ทำบุญ ให้ถูกบุญ จึงได้บุญ’ ออกอากาศวัน ศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2558 ทางช่อง 11 NBT กรมประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่ (youtube: Romtham Srisukho) สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน  

Read More »

ร่มธรรมร่มใจ(ตอนที่19) /ทางเดินชีวิต

ร่มธรรม ร่มใจ / ตอน19 ‘ทางเดินชีวิต’ ออกอากาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ทางช่อง 11 NBT กรมประชาสัมพันธ์ (by ร่มธรรม ศรีสุโข) สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ร่มธรรม ร่มใจ ตอน “ครองศีล ครองสุข”

ร่มธรรมร่มใจ(ตอนที่ 17) ครองศีล ครองสุข ร่มธรรม ร่มใจ / ตอน “ครองศีล ครองสุข” ออกอากาศวันพฤหัสบดี ที่ 10 กรกฎาคม 2557 ทางทางสถานีโทรทัศน์ช่อง11 กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) (by ร่มธรรม ศรีสุโข) สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »