Tag Archives: พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์

แม่ทัพภาคที่3ห่วงหมอกควันเหนือ นักวิชาการย้ำฝุ่นมีหลายสาเหตุ ระดับพื้นที่แก้ยากต้องร่วมกันทั้งภูมิภาค มช.มอบหน้ากาก นศ.

วันที่ 8 มีนาคม 2564 พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ( vtc ) ที่ บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 สน. ) โดยมีส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมเพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือตอนบนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดลำปาง ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5  และค่า AQI  สูงขึ้น เนื่องจากสภาพพื้นที่และสภาพอากาศประกอบกับเกิดการเผาในพื้นที่ เพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งเป็นวิธีที่จะจำกัดวัชพืชได้ง่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายมาก ที่สำคัญการเผากลายเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนสามารถทำได้ นอกจากนี้ยังพบว่ามีการบุกรุกใช้พื้นที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นที่ทำกิน ประกอบกับแต่ละจังหวัดมีมาตรการการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอยู่ แต่ประชาชนไม่ได้ทำตามแผนที่วางไว้ สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาอย่างต่อเนื่อง  “ทั้งนี้สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เศรษฐกิจที่ทำให้สูญเสียรายได้ ...

Read More »

แม่ทัพภาค3จี้ ห้ามมีจุดความร้อนเด็ดขาด หลังประกาศปิดป่า61วัน ย้ำบังคับใช้กฎหมายจริงจังทุกพื้นที่ เชียงใหม่อากาศแย่ติดที่1โลก

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 มีนาคมคม 2564 ที่กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือของ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 )  เพื่อรับฟังการดำเนินงานและร่วมวางมาตรการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ภายหลังคุณภาพอากาศทางภาคเหนือเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน พล.ท.อภิเชษฐ์ กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในห้วงที่ผ่านมาพบว่า สถานการณ์จุดความร้อน หรือ Hotspot และค่าดัชนีคุณภาพอากาศทางภาคเหนือเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการชิงเผา การบริหารจัดการเชื้อเพลิง หรือการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร ส่งผลให้สภาพโดยรวมค่อนข้างรุนแรง อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ต้องไม่มีจุดความร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นกรณีชิงเผาในพื้นที่ป่า หรือการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร เพราะตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงของฤดูร้อน ส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งประกอบกับลมสงบ ทำให้มีผลกระทบกับสภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่ภาคเหนือค่อนข้างมาก  ดังนั้นทุกจังหวัดต้องหยุดการเผาในพื้นที่ให้ได้   “นอกจากจะต้องไม่มีจุดความร้อน ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน ...

Read More »

แม่ทัพภาคที่3เปิด กิจกรรม ‘ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า’kick off ปี64 ที่เชียงใหม่ ย้ำ17จังหวัดเหนือร่วมมือ

วันที่ 21 มกราคม 2564  ที่กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3  เป็นประธานประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ( VTC ) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 17  จังหวัดภาคเหนือ ที่ห้องประชุมระวังเมือง 1 กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 3 นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33 และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมเปิดกิจกรรม ‘ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า’ ( kick off ) ประจำปี 2564  ที่ลานพื้นแข็งหน้ากองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เพื่อบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ ให้เกิดความยั่งยืนและเป็นรูปธรรมตามนโยบายของกองทัพภาคที่ 3 และกองทัพบก  ...

Read More »

มท.3 ย้ำ เตรียม รพ.สนาม รับมือคนไทยหนีภัยโควิด-19 ชายแดนเมียวดี-เมียนมา

วันที่ 21มกราคม 2564 พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า ในขณะนี้พื้นที่ฝั่งตรงข้าม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ไม่มีคนไทยร้องขอกลับเข้ามาแล้ว แต่ไม่ใช่ว่าหมดแล้ว แต่เป็นเพราะเขาคงอยู่ได้ และเราเปิดช่องทางให้ แต่ยังไม่ต้องการกลับประเทศไทยในช่วงนี้ยังคงมีอาชีพอยู่ ส่วนฝั่งด้าน อ.แม่สอด จ.ตาก เราใช้วิธีบริหารจัดการกรณีที่ป่วยมากกลับมาด้วยการคัดกรองทางระบบออนไลน์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขโดยแพทย์โรงพยาบาลแม่สอดจะประสานไปยังฝั่งเมียวดีเพื่อดูอาการ เพื่อดูอาการ และเป็นการทยอยกลับมาไม่ใช่มาครั้งละจำนวนมาก แต่เป็นการทยอยกลับเข้ามาวันละ 20-30 คน  “ขณะนี้ฝั่งไทยยังสามารถรองรับได้ โดยเรามีศูนย์กลางในการประสานงานกับฝั่งเมียวดี มีแผนรองรับ แผน 2 แผน 3 และเตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามไว้รอง ในแง่ของการประสานขอกลับในขณะนี้เรารับกลับมาเกือบหมดแล้ว แต่จำนวนคนไทยที่ยังคงค้างอยู่ฝั่งโน้นเรายังยืนยันจำนวนไม่ได้ มีบางคนที่ไม่ประสงค์กลับก็ยังมี ยกเว้นมีการระบาดอีกรอบ เรามีการประสานกับแพทย์ทางโน้นเพื่อคัดกรองว่าอาการหนักต้องมาก่อน หรือคนที่ยังไม่ติดเชื้อและประสงค์อยากลับเราก็รับมากักตัวตามขั้นตอน” แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าว สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

แม่ทัพภาคที่3 ลงพื้นที่คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 พื้นที่ชายแดนเชียงใหม่-เชียงราย

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 พล.ท.อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย  โดยในพื้นที่ตำบลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจเยี่ยมด่านคัดกรองชั่วคราวในระดับตำบล ที่บ้านห้วยปู ตำบลท่าตอน ก่อนที่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการตรวจประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยรถพระราชทาน บริเวณเทศบาลตำบลแม่อาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในอำเภอแม่อาย ได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการจำกัดการเคลื่อนย้าย และเคลื่อนที่ของประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าตอน, ตำบลมะลิกา และตำบลแม่อาย โดยการตั้งจุดตรวจในเขตติดต่อทั้ง 3 ตำบล, การตรวจเชื้อโดยรถตรวจเชื้อโควิด-19 พระราชทาน ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในห้วง 21 – 23 ธันวาคมนี้ รวมไปถึงการตรวจคัดกรองก่อนเข้าตามสถานที่ต่างๆ อย่างเข้มงวด หลังจากนั้น พล.ท.อภิเชษฐ์ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารของกองกำลังผาเมือง ซึ่งปฏิบัติภารกิจในการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  ตามช่องทางท่าข้ามธรรมชาติในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งในห้วงเดือนที่ผ่านมา กองกำลังผาเมืองได้มีการยกระดับความเข้มข้นในการสกัดกั้น โดยการเพิ่มเติมกำลังจำนวน 2 กองร้อย ในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สาย และอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รวมถึงการเข้า Re X-ray ตาม บ้านเช่า/หอพัก สถานประกอบการ ...

Read More »