ข่าวด่วน

Tag Archives: กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เชียงใหม่-ลำพูนฉลองความสําเร็จ หลังดันอุตสาหกรรมดิจิทัล-ผ้าทอ ECO ขึ้นชั้นสู่ระดับโลก ด้วยคอลเลคชั่น ‘Thai Natural Dye’สร้างมูลค่ากว่า100ล้าน

เมื่อเวลา 10.20 น. วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ บิสซิเนส ปาร์ค อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดตัวความสำเร็จและประชาสัมพันธ์เครือข่ายอุตสาหกรรมดิจิทัล จังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายอุตสาหกรรมผ้าทอ ECO จังหวัดลำพูน โดยมีนายอนุชา มีเกียรติชัยกุล นายศิรเมศร์ อภิชัยวิโรจน์ ประธานเครือข่ายอุตสาหกรรมดิจิทัล จังหวัดเชียงใหม่ และนายชีระโชติ สุนทรารักษ์ ประธานเครือข่ายอุตสาหกรรมผ้าทอ ECO จังหวัดลำพูน พร้อมผู้ประกอบการในเครือคลัสเตอร์จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนร่วมกิจกรรม ซึ่งนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ผู้ประกอบการจากทั้ง 2 เครือข่าย ที่รวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์ ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการสร้าง และเชื่อมโยงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง ทำให้เกิดการร่วมแชร์องค์ความรู้ การร่วมซื้อวัตถุดิบ แลกเปลี่ยนทรัพยากร เกิดการร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งนำไปูส่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับวิสาหกิจต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ (Value Chain) เป็นการสร้างฐานรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมให้การสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างเต็มที่ โดยในปี 2562 มีนโยบาย “การตลาดนำการผลิต และนวัตกรรมนำการส่งเสริม” ...

Read More »

เปิดแล้ว งาน ‘Gift Fair’ครั้งที่28 หนุนธุรกิจเอสเอ็มอี กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี คาดเงินสะพัดกว่า40ล้านบาท

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Gift Fair ครั้งที่ 28” ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จัดขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่แสดงสินค้าหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนได้ทดสอบตลาด ปรับเปลี่ยนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โดนใจผู้บริโภค สร้างโอกาสให้ธุรกิจเอสเอ็มอี/วิสาหกิจชุมชนให้เติบโต พร้อมต่อยอดสร้างโอกาส และขยายช่องทางการตลาดเชื่อมโยงไปสู่ระดับสากล หวังกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี โดยมีนายวีระยุทธ สุขวัฑฒโก ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ นางศิริพร ตันติพงษ์ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กสอ. เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในภูมิภาคให้สามารถแข่งขันได้ พร้อมทั้งสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน มีความทันสมัย และตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายยิ่งขึ้น กสอ.โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่ จึงร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ จัดงานนิทรรศการหัตถกรรม ของขวัญ ของที่ระลึก หรือ Gift Fair ครั้งที่ 28 เพื่อให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนได้ขยายช่องทางการตลาดไปสู่ระดับสากล ตลอดจนพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้า และสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ ...

Read More »