ร่มธรรม ร่มใจ / ตอน 25 ‘ทำบุญ ให้ถูกบุญ จึงได้บุญ’

ร่มธรรม ร่มใจ / ตอน 25 ‘ทำบุญ ให้ถูกบุญ จึงได้บุญ’

ออกอากาศวัน ศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2558
ทางช่อง 11 NBT กรมประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่
(youtube: Romtham Srisukho)

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน