ร่มธรรมร่มใจ(ตอนที่19) /ทางเดินชีวิต

ร่มธรรม ร่มใจ / ตอน19 ‘ทางเดินชีวิต’

ออกอากาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
ทางช่อง 11 NBT กรมประชาสัมพันธ์
(by ร่มธรรม ศรีสุโข)

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน