ด่วน! ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ขอรับบริจาคของใช้ช่วยเด็กติดเชื้อโควิด-19 แพมเพิส-นมกล่อง-ขนม

วันที่ 23 เมษายน 2564 นางสุริศรี สราพฤกษ์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเด็กติดเชื้อ 16 ราย เป็นห้องเด็กเล็ก 4 ราย อายุ 2 ขวบ และเด็กโต 12 ราย อายุระหว่าง  3- 4 ขวบ เบื้องต้นได้ประสานผู้ปกครองดูแลเด็กที่บ้านก่อน เพราะโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจจัดตั้งขึ้นเร่งด่วน โดยช่วงเช้าวันนี้อยู่ระหว่างการเตรียมสถานที่ ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ ก่อนจะรับเด็กเข้ามาอยู่ในความดูแลของแพทย์และพยาบาล

“กลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กเล็กมีทั้งหมด 54 ราย ได้นำตรวจ 52 ราย เพราะมีเด็กลาออกไป 2 ราย จึงประสานให้ไปตรวจ ซึ่งผลเป็นลบ ส่วนผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมีจำนวน 80 ราย ได้ประสานให้ไปตรวจแล้ว รอผลวันนี้ ซึ่งโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจจะรองรับได้ 30 ราย เป็นเด็ก 16 ราย และให้ผู้ปกครอง 1 คนต่อเด็ก 1 คน ส่วนผู้ปกครองที่เหลือต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม”

นางสุริศรี ยืนยันว่า ทางเทศบาลตำบลแม่คือ ประกาศปิดโรงเรียนแล้วในวันที่ 19 เมษายนตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ แต่เนื่องจากผลของครูพี่เลี้ยงที่ติดได้รับแจ้งในวันที่ 16 เมษายนช่วงค่ำประมาณ 22.00 น. สรุปมีครูพี่เลี้ยงติดเชื้อ 3 คน ภารโรง 1 คน 

ทั้งนี้กลุ่มคลัสเตอร์ศูนย์เด็กเล็ก ที่ศูนยพัฒนาเด็ดเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ มีเด็กอายุ 2-4 ขวบ ติดเชื้อ 16 คน  ขอเปิดรับบริจาคของใช้เด็ก เช่น แพมเพิส นมกล่อง  ขนม และของใช้จำเป็นอื่นๆ 

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน