การท่าฯจัด Surprise Gift มอบตุ๊กตาช้างมาสคอตผู้โดยสาร ฉลอง ‘100 ปีสนามบินเชียงใหม่’

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ) น.ท.มัธยัณห์ ไกรสรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) พร้อมด้วยผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ และผู้แทนสายการบิน ร่วมกันมอบตุ๊กตา ‘กัปตันช้างน้อย’ ซึ่งเป็นมาสคอตในโอกาสครบรอบ 100 ปีสนามบินเชียงใหม่ ให้แก่ผู้โดยสารเด็กเล็ก และผู้โดยสารที่โชคดีจากการสุ่มติดแทกกระเป๋าสัมภาระ 

โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองและส่งมอบความสุขให้แก่ผู้โดยสาร ในโอกาสครบรอบ 33 ปี การดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ และครบรอบ 100 ปี สนามบินเชียงใหม่   

ทั้งนี้สนามบินเชียงใหม่เดิมชื่อ ‘สนามบินสุเทพ’ ตั้งขึ้นในปี 2464 ตามพระดำริของนายพลโท หม่อมเจ้าบวรเดช อุปราชมณฑลพายัพ เมื่อสนามบินสร้างเสร็จได้มอบให้อยู่ในการดูแลของกระทรวงกลาโหม นอกจากนี้ตามหลักฐาน ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 41 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ได้ปรากฎนามผู้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างสนามบิน ได้แก่ เจ้าราชภาคินัย, นายเล่าเจ่งชาติฮ่อ, นายคำ, นายบัน การัตน์ และหนานวงศ์ พร้อมกันนั้นยังได้มีการรวบรวมเงินจากเจ้าผู้ครองนคร เจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน เพื่อจัดซื้อเครื่องบินแบบเบร์เกต 14 เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิด ให้กองทัพไว้ใช้ในราชการ ต่อมาได้ดัดแปลงเป็นเครื่องบินโดยสารให้ชื่อว่า ‘จังหวัดเชียงใหม่ 1’

ต่อมาในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2466 ได้มีการเปิดสนามบินอย่างเป็นทางการ โดยเครื่องบิน ‘จังหวัดเชียงใหม่ 1’ บินลงมาแตะพื้นรันเวย์สนามบินเชียงใหม่เป็นปฐมฤกษ์ จากนั้นจังหวัดเชียงใหม่ได้กลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศในภาคเหนือ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และหยุดให้บริการบางช่วงที่เกิดสงครามโลก จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2531 คณะรัฐมนตรีให้แยกท่าอากาศยานเชียงใหม่ออกจากกรมการบินพาณิชย์ โดยแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 2 ส่วน คือ กองบิน 41 เป็นผู้รับผิดชอบทางด้านการทหาร และการท่าอากาศยานเป็นผู้รับผิดชอบด้านการบินพาณิชย์ ปัจจุบันสนามบินเชียงใหม่ หรือท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นท่าอากาศยานนานาชาติแห่งหนึ่งในจำนวน 6 แห่งที่ดำเนินงานโดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน