ข่าวด่วน

ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ‘SUN’ทุ่มงบ125ล้าน ซื้อที่ดินพันไร่ ขยายพื้นที่ปลูกพืชเกษตรทันสมัย

วันที่ 25 มกราคม 2564 นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN เปิดเผยว่า แม้ทั่วโลกจะเผชิญกับสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ความต้องการด้านอาหารของตลาดโลกยังคงเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ยอดคำสั่งซื้อและยอดการส่งออกของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีพื้นที่รองรับสำหรับเพาะปลูกวัตถุดิบข้าวโพดหวานและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ป้อนให้โรงงาน เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งจะช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้านเกษตรให้มีความมั่นคง และวัตถุดิบมีความสม่ำเสมอ 

“ล่าสุดกรรมการบริษัทมีมติให้ดำเนินการซื้อที่ดินจากนายยศเมธา จันทรวิโรจน์ จำนวน 224 แปลง เนื้อที่ 1,007 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา เป็นจำนวนเงิน 125,000,000 บาท บริเวณพื้นที่ ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ห่างจากโรงงานเดิมประมาณ 15 กิโลเมตร และอยู่ใกล้กับศูนย์การเรียนรู้ KC Farm ซึ่งถือเป็นการลงทุนต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางวัตถุดิบ และขยายโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ” 

นายองอาจ กล่าวอีกว่า พื้นที่ดังกล่าวยังมีความเหมาะสมในการพัฒนาเกษตรยุคใหม่ที่ทันสมัย รวมถึงการนำเทคโนโลยีการเกษตรมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูก และใช้เป็นฐานในการต่อยอดธุรกิจด้านอาหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ และสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน