ข่าวด่วน

กองบัญชาการฯ เร่งบูรณาการแก้หมอกควัน-ไฟป่าภาคเหนือ หลัง2วันค่าฝุ่น ‘PM 2.5’เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

วันที่ 24 มกราคม 2564 พ.อ.เกรียงศักดิ์ ปักคำไทย หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า แนวการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า PM 2.5 ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 ในปีนี้ ได้มีการติดตามสถานการณ์จุดความร้อน (Hotspot) และประสานการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดการบริหารสถานการณ์แบบ Single command ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลัง พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ให้นโยบายในการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมประชุมเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และสามารถเข้าดับไฟป่ากันได้อย่างพร้อมเพรียงหากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่

สำหรับสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พบว่า สภาวะของอากาศ และความกดอากาศ ในห้วง 2 วันที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันลดเป็นส่วนหนึ่งในการสาเหตุของการเกิดฝุ่นควัน ทั้งการลักลอบเผาป่า การเผาวัสดุทางการเกษตร และปฏิบัติตามนโยบายการสั่งการของนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด อย่างไรก็ตามหากเกิดสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ใด เจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนราชการพร้อมเข้าปฏิบัติการดับไฟป่าทันที 

“ปีนี้กองบัญชาการฯ ได้มอบหมายและจัดกำลังพลชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าในพื้นที่ที่จะต้องดูแลเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือพื้นที่ป่าดอยสุเทพ และพื้นที่ดอยหลวงเชียงดาว เพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์ไฟป่าที่รุนแรงเหมือนที่ผ่านมา”

ทั้งนี้ กองบัญชาการฯ ได้รับรายงานค่าคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของ 17 จังหวัดภาคเหนือว่า มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพหลายจังหวัด เนื่องจาก สภาพอากาศปิด ลมสงบนิ่งทำให้การระบายอากาศยังไม่ดี หรือระบายอย่างช้าๆ โดยเฉพาะช่วงเช้าอากาศยกตัวได้ไม่ดี และการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มเติม จากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร/การเผาในที่โล่งและไฟป่าจากในพื้นที่และจากจังหวัดข้างเคียง 

อย่างไรก็ตามประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพเป็นพิเศษควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์ ที่สำคัญเมื่อออกจากบ้านหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งควรสวมใส่หน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ได้ และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดการเผาในพื้นที่โล่งแจ้ง เผาเศษวัชพืช เผาขยะ ในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2564 เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  เศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว ตลอดจนเฝ้าระวังการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงาน จังหวัดเชียงใหม่มีสภาพอากาศดีขึ้นสลับกับมีฝุ่นละอองในบางช่วงเวลา นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังการออกไปทำกิจกรรมในที่โล่งในระยะนี้

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน