กงสุลใหญ่สหรัฐฯ นำคณะ USAID หารือโครงการ ‘Together’ส่งเสริมสังคมไทยสู่ความสงบ-สมานฉันท์

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายณอน โอนีลล์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำเชียงใหม่ พร้อมคณะจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา หรือ USAID สำนักงานภาคเหนือ เข้าพบนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอผลการวิจัยและหารือการทำงานร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ Together โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือแนวทางการทำงานในอนาคต

ทั้งนี้โครงการ Together เป็นโครงการที่องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาทำงานร่วมกับภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความสุขสงบและสมานฉันท์ มีการดำเนินงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม ในการพัฒนากลไกของภาครัฐให้เป็นช่องทางรับฟังปัญหา นำไปสู่การตอบสนองต่อความเดือดร้อนและความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนต่อไป

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน