กกล.ผาเมืองเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ‘พลับพลาที่ประทับ-ศาลาทอดพระเนตร’บ้านนอแล เชียงใหม่

กองกำลังผาเมือง โดย กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 ดำเนินการปรับปรุงพลับพลาที่ประทับ ศาลาทอดพระเนตร บริเวณฐานปฏิบัติการ บ้านนอแล ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งครั้งหนึ่ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินพร้อมพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของพระราชทานให้แก่ทหารฐานปฏิบัติการ บ.นอแล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนในพื้นที่ห่างไกลด้วยความยากลำบาก เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2546

ฐานปฏิบัติการ บ้านนอแล ตั้งขึ้นเมื่อปี 2530 เป็นส่วนหนึ่งของ ‘ดอยอ่างขาง’ มีพื้นที่ติดแนวชายแดนไทย – เมียนมา ที่มีการอพยพของชนกลุ่มน้อย ขุนส่า ชาวว้า ไทยใหญ่ และชนเผ่าปะหล่อง ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาตั้งแหล่งที่อยู่ โดยการถวายฎีกาแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จทรงงานที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ในปี 2523 พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้ชนเผ่าปะหล่องอาศัยอยู่ที่ บ้านนอแล เพื่อดำเนินชีวิตตามวิถีของชนเผ่า

เริ่มแรกเป็นที่ตั้งของวัดปะหล่องและห้องเรียนเคลื่อนที่ โดยมีครูซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการเกษตรหลวงอ่างขาง ทำหน้าที่สอนประจำโรงเรียนบ้านขอบด้งมาทำการสอนเป็นครั้งคราว ห้วงปี 2528 – 2530 ได้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มขุนส่า กลุ่มว้า และกลุ่มไทยใหญ่ โดยมีกลุ่มว้าตั้งฐานปฏิบัติการใหญ่อยู่ที่วัดปะหล่องและห้องเรียนเคลื่อนที่ในตอนนั้น

ต่อมาในปี 2530 เกิดการต่อสู้อย่างรุนแรงบริเวณพื้นที่วัดปะหล่องและห้องเรียนเคลื่อนที่ โดยกลุ่มว้ายึดครองพื้นที่นั้นไว้แล้ว และเกิดการต่อสู้กับทหารเมียนมา จนในที่สุดทหารเมียนมาสามารถยึดพื้นที่นั้นไว้ได้ และทำการเชิญธงชาติเมียนมาขึ้นคู่กับธงชาติไทย ที่มีอยู่แล้วของห้องเรียนเคลื่อนที่

ในขณะนั้น ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ได้ส่งกำลังทหารมาปฏิบัติงานที่ บ้านขอบด้ง โดยตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่ บ้านขอบด้ง เมื่อเกิดปัญหาอย่างรุนแรงที่ บ้านนอแล และมีการยึดครองพื้นที่โดยทหารเมียนมา ทางกองกำลังทหารไทยจึงเจรจากับทหารเมียนมาจนเป็นที่เข้าใจ ทหารเมียนมายอมถอนกำลังออกจากพื้นที่บริเวณวัดปะหล่อง ทางการไทยจึงตั้งฐานปฏิบัติการ บ้านนอแล ในปี 2530 จนมาถึงทุกวันนี้

กองกำลังผาเมือง ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยงเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อชมพลับพลาที่ประทับ ศาลาทอดพระเนตร เพื่อให้เห็นถึงประวัติการต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศของทหารไทย วิถีชีวิตชนเผ่าปะหล่อง ที่สำคัญได้เห็นในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือชาวปะหล่อง ถึงแม้ว่าชนเผ่าปะหล่องจะไม่ใช่คนไทยแท้ อีกทั้งยังมีการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าชาวปะหล่อง

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน