จิตอาสาร่วมกำจัดขยะกระทงตกค้าง23ตัน ผอ.ชลประทานเผย ปริมาณลดลงกว่าครึ่งเท่าตัว

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่บริเวณประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง หมู่ 3 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่หลงเหลือจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง ภายใต้โครงการ ‘เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข’ โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ ในการรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดความสะอาดและสวยงามในลำน้ำปิง กำจัดสิ่งกีดขวางในทางน้ำให้น้ำไหลได้สะดวก ไม่เกิดการเน่าเสีย สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปา ตลอดจนปลูกจิตสำนึก สร้างวินัยในการทิ้งและการคัดแยกขยะ ให้แก่ประชาชนพื้นที่

นายจรินทร์ กล่าวว่า จากการดำเนินการสุ่มตรวจปริมาณจำนวนของกระทงในปีนี้ พบว่ามีจำนวนปริมาณขยะจากกระทง จำนวน 23.04 ตัน ในขณะที่ปีที่แล้วมีกว่า 50 ตัน นั่นหมายถึงว่าในปีนี้มีขยะจากกระทงลดลงถึง 54% หรือลดลงกว่าครึ่งเท่าตัวจากปีที่ผ่านมา โดยจำนวนซากกระทงในปีนี้มีประมาณ 45,000 ใบ แยกเป็นทำจากวัสดุธรรมชาติ 98.70% และทำจากโฟม 1.30% ซึ่งเป็นผลมาจากการรณรงค์ของจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง 1 ครอบครัว 1 กระทง หรือคู่รักคู่ละ 1 กระทง และการรณรงค์การใช้วัสดุจากธรรมชาติ ทำให้กระทงที่ทำจากโฟมมีจำนวนลง ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาด ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาได้ จึงทำให้มีเพียงนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และในจังหวัดใกล้เคียง เดินทางมาร่วมเทศกาลลอยกระทงเท่านั้น

ทั้งนี้ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ และสถานีพัฒนาที่ดิน จะดำเนินการรับไปทำเป็นปุ๋ย ส่วนวัสดุที่ไม่สามารถทำเป็นปุ๋ยได้ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่จะดำเนินการขนย้ายไปกำจัดที่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ต่อไป

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน