เชียงใหม่เปิดฤดูการท่องเที่ยว ‘ดอกไม้บาน’ที่เหมืองแก้ว-แม่ริม กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ที่สวน I Love Flower Farm ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤตพล รชตเมธานนท์ ปลัดอำเภอแม่ริม รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ริม เป็นประธานเปิดฤดูการท่องเที่ยว ‘ดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว ครั้งที่2’ โดยมี น.ส.ชฎารัตน์ เมฆเจริญ เกษตรอำเภอแม่ริม นายวิชัน เมธา นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว ผู้นำชุมชน และ น.ส.ณวิสา มูลทา Smart Farmer เกษตรกรต้นแบบด้านการผลิตไม้ตัดดอกเพื่อการค้าและท่องเที่ยว เจ้าของ I Love Flower Farm พร้อมกลุ่มพันธมิตรมาร่วมกิจกรรม ท่ามกลางทุ่งดอกไม้หลากสีสันและสายลมหนาว 23 องศาเซลเซียส

นายกฤตพล กล่าวว่า ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว และสวนดอกไม้ของพี่น้องเกษตรกรตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม วันนี้กลุ่มเกษตรกรด้านการผลิตไม้ตัดดอกเพื่อการค้าและท่องเที่ยวและกลุ่มเกษตรปลูกดอกไม้ตำบลเหมืองแก้ว จึงรวมตัวกันเปิดสวนดอกไม้ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร Agricultural tourism เดินตามแนวทาง ‘ศาสตร์พระราขา’ มาประยุกต์กับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในทัศนียภาพ ความงดงามของดอกไม้ พร้อมชมวิถีชีวิตของคนปลูกดอกไม้ในชุมชนในตำบลเหมืองแก้ว ผ่านเลนส์ของนักท่องเที่ยว และดารานักแสดงชื่อดังผ่านโซเชียลมีเดีย ทำให้เกิดกระแสความนิยมอย่างมาก

“สวนดอกไม้ในบริเวณนี้ หลังการเปิดสวนดอกไม้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชื่นชมความงามแล้ว จะมีการตัดช่อดอกเพื่อส่งถึงมือผู้รับซื้อ ก่อเกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น เกิดการสร้างงานในชุมชน ผู้ประกอบการได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว และมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาในชุมชนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง หลังจากการเกิดวิกฤตโรคโควิท 19 ทำให้เกษตรกรผู้ประกอบการหลายอาชีพมีรายได้ลดลงเพราะเศรษฐกิจชะงัก กิจกรรมการท่องเที่ยวสวนดอกไม้ สามารถทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ เช่น รถพ่วงรับส่งนักท่องเที่ยว การผลิตสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ แปรรูป/เสื้อผ้าเอกลักษณ์ล้านนา ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านกาแฟภายในชุมชน”

นายกฤตพล กล่าวอีกว่า องค์การท้องถิ่นและชุมชนต้องร่วมมือกันในการบริหารจัดการ ด้านการจราจร สิ่งแวดล้อมในชุมชน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน ให้มีความเรียบร้อย เพื่อประชาสัมพันธ์แปลงปลูกไม้ดอกของอำเภอแม่ริมให้เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการการค้าดอกไม้ นักท่องเที่ยว และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกแหล่งของอำเภอแม่ริม พร้อมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพไม้ดอกสายพันธุ์ต่างๆ และการเชื่อมโยงธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรของอำเภอแม่ริมให้มีความก้าวหน้าต่อไป

น.ส.ชฎารัตน์ เมฆเจริญ เกษตรอำเภอแม่ริม กล่าวว่า อำเภอแม่ริมเป็นแหล่งปลูกไม้ดอกเพื่อการค้าที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกไม้ดอกประมาณ 1,038 ไร่ เกษตรกร 353 ราย ทั้งในพื้นที่ตำบลโป่งแยงและตำบลเหมืองแก้ว เช่น  กุหลาบ มากาเร็ต พีค็อก เบญจมาศ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริมจึงส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพไม้ดอกโดยผ่านกระบวนการแปลงใหญ่ การลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพผลผลิตของกลุ่ม และการเชื่อมโยงการตลาดในรูปแบบการขายแบบออนไลน์ สร้างรายได้กว่า 150 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ ทำให้แหล่งปลูกไม้ดอกอำเภอแม่ริมเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

นายวิชัน กล่าวว่า ตำบลเหมืองแก้ว มีเกษตรกรจำนวน 78 ราย มีพื้นที่ปลูกไม้ดอกที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร  จำนวน 203 ไร่  ชนิดไม้ดอกที่ปลูกได้แก่ มากาเร็ต พีค๊อก สร้อยไก่ เบญจมาศ โดยมี Smart Farmer ต้นแบบด้านการผลิตไม้ดอกเพื่อการค้าแบบครบวงจร และกลุ่มสมาชิกผลิตไม้ดอกจำหน่าย ร่วมมือกัน โดยใช้หลักตลาดนำการผลิต การติดต่อผู้ซื้อหรือ Organizer โดยตรง มีการสั่งซื้อล่วงหน้า จึงสามารถวางแผนการผลิตไม้ดอกเป้าหมายให้แก่ตนเองและสมาชิก สามารถผลิตไม้ดอกตามความต้องการของผู้ซื้อหรือตลาดต้องการ เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ลดปัญหาด้านราคาสินค้าตกต่ำและสินค้าล้นตลาด และยังสร้างรายได้โดยรวมจากการท่องเที่ยวหลาย 10 ล้านบาทต่อปี

น.ส.ณวิสา กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่  29 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เกษตรกรในพื้นที่พร้อมเปิดสวนไม้ดอกให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความสวยงามของดอกไม้ และวิถีชีวิตในชุมชนคนปลูกดอกไม้เข้ามาเยี่ยมชมสวน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยเกษตรกรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ใช้ประสบการณ์การทำสวนไม้ดอก สร้างสรรค์ การปลูกดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเพลิดเพลินกับความสวยงามก่อนที่จะตัดขายให้กับผู้ซื้อ

ทั้งนี้อำเภอแม่ริม เป็นอำเภอสำคัญในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ม่อนแจ่ม ปางช้าง สวนพฤกษศาสตร์ สวนเสือ สวนกล้วยไม้ แปลงไม้ผลเมืองหนาว และสวนดอกไม้ อาทิ I Love Flower Farm สวนลุงรณ สวนป้านกเอี้ยง สวนดอกไม้ลุงอ้ายป้าแหม่ม ที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะอยู่ใกล้ตัวเมือง สภาพอากาศดีโดยเฉพาะหน้าหนาวที่จะมีอุณหภูมิเฉลี่ย 10-25 องศาเซลเซียส

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน