เชียงใหม่ระดมกำลังกว่า200นาย เข้าพื้นที่เกิดจุดความร้อนซ้ำซาก เพิ่มความถี่ลาดตระเวนในเขตป่า นำ ฮ.กระทรวงทรัพย์ฯ เข้าดับไฟ ‘ดอยนาง’เชียงดาว

วันนี้ 4 มีนาคม 2563 นายทรงศักดิ์ มาอู๋ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินสถานการณ์พื้นที่ที่เกิดจุดความร้อนจำนวนมาก หลังจากนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้ตรวจเช็คสรรพกำลังของเจ้าหน้าที่จากแต่ละหน่วยงานแล้วบูรณาการเป็นกองกำลังกลาง เพื่อจัดส่งเข้าไปสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับกำลังเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ที่มีสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงได้ทันที

ประกอบด้วย ทหารสังกัด มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ (มทบ.33) จำนวน 50 นาย ทหารพราน สังกัด กอ.รมน. จำนวน 21 นาย ชุดเหยี่ยวไฟ สังกัดกรมป่าไม้ จำนวน 100 นาย ชุดเสือไฟ สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (กรมอุทยานฯ) จำนวน 30 นาย  สมาชิก อส. สังกัดกรมการปกครอง จำนวน 15 นาย และชุดเผชิญเหตุ อบจ. จำนวน 6 นาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 223 นาย ซึ่งกระจายกำลังเข้าพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แตง และอำเภอจอมทอง เพื่อฝังตัวอยู่ในหมู่บ้านที่เกิดการเผาซ้ำซาก พร้อมเพิ่มความถี่ในลาดตระเวนในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะในเขตป่าสงวน เขตอุทยานแห่งชาติ ที่อยู่ในเขตทุรกันดารและลาดชันให้มากขึ้น ป้องกันการลักลอบเข้าไปหาของป่า ล่าสัตว์ ที่อาจก่อให้เกิดไฟป่า

ทั้งนี้เช้านี้ อ.เชียงดาว พบจุดความร้อน หรือ Hotspot เกิดขึ้น จำนวน 30 จุด ล่าสุดศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ส่งกำลังพลภาคพื้นดินเข้าไปสนับสนุนในพื้นที่แล้ว 99 นาย เข้าพื้นที่ตำบลเมืองนะและตำบลปิงโค้ง และประสานขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าไปช่วยบินดับไฟบริเวณดอยนาง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว ซึ่งยังปะทุและขยายเป็นวงกว้าง เพื่อสกัดไปไม่ให้ลุกลามและหยุดลงให้ได้

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน