ข่าวด่วน

สสจ.เผย ‘โรคมือเท้าปาก’เชียงใหม่พุ่งสูงเป็นอันดับ1ของประเทศ พบเด็กป่วยกว่า3,000ราย เตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลานใกล้ชิด

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 24 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก เป็นจำนวนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ จากการเฝ้าระวังและวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่พบว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 20 กันยายน 2562 พบผู้ป่วย 2,989 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ช่วงอายุที่พบมากที่สุด ได้แก่ อายุ 0-4 ปี รองลงมาอายุ 5-9ปี และอายุ 10-14 ปี 

ดร.ทรงยศ กล่าวว่า ส่วนอำเภอที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรก คืออำเภอแม่อาย หางดง ฝาง สันทราย และอำเภอเมือง โดยสาเหตุที่ทำให้เชียงใหม่มีผู้ป่วยโรคนี้เป็นจำนวนมาก น่าจะมาจากสภาพอากาศเย็นและชื้นในพื้นที่ช่วงฤดูฝน ที่เอื้อต่อการเติบโตของเชื้อก่อโรคดังกล่าว โรคมือ เท้า ปาก พบมากในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ตามศูนย์เด็กเล็ก ที่มีการเล่นคลุกคลีกันเป็นส่วนใหญ่ 

“เด็กเล็กจะมีภูมิคุ้มกันต่ำ และสามารถติดต่อจากการได้รับเชื้อไวรัสเข้าทางปากโดยตรง โดยเชื้อไวรัสจะติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากแผลตุ่มพองหรืออุจจาระของผู้ป่วย หรือติดต่อจากการไอ จาม รดกัน หากผู้ป่วยได้รับเชื้อจะมีอาการเล็กน้อย เช่นมีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย ต่อมา1-2 วัน มีอาการเจ็บปาก ร่วมกับมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้าตุ่มแผลในปาก ที่เพดานอ่อน กระพุ้งแก้ม ลิ้น ต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ  หากอาการไม่ดีขึ้น หรือมีไข้ขึ้นสูง ซึมลง เดินเซ ชักเกร็ง หายใจหอบเหนื่อย อาเจียนมาก ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเพราะอาจติดเชื้อโรคมือ เท้า ปาก ชนิดรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้” 

ดร.ทรงยศ กล่าวว่า ข้อแนะนำในการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก คือ 1.การลดการสัมผัสเชื้อโดยเชื้อโรคมือ เท้า ปากจะอยู่ในน้ำมูกน้ำลาย น้ำจากแผลตุ่มพอง หรืออุจจาระของผู้ป่วย หรือเมื่อผู้ป่วยไปจับของเล่นของใช้จะทำให้เชื้อกระจายสู่ผู้อื่นได้หากลดการสัมผัสจะสามารถป้องกันการรับเชื้อได้ 2.หมั่นทำความสะอาดของใช้และของเล่นเด็กเป็นประจำ เพื่อลดเชื้อโรคที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม 3.หมั่นให้เด็กล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารหรือเข้าห้องน้ำเพื่อลดเชื้อสะสมบนมือและลดการแพร่สู่ผู้อื่น 4. หากพบผู้ป่วยควรให้หยุดเรียนและรักษาจนกว่าจะหาย ควรแยกของใช้ส่วนตัวเด็กป่วยออกจากเด็กปกติและไม่ควรคลุกคลีกับคนอื่นๆในครอบครัวหรือชุมชน เพื่อชะลอการแพร่กระจายของเชื้อโรค

“สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จึงขอย้ำเตือนผู้ปกครองให้เฝ้าระวังการเจ็บป่วยของเด็กซึ่งในช่วงนี้เป็นฤดูฝนอากาศที่เย็นและชื้นเอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคมือ เท้า ปาก และโรคต่างๆต่างๆที่มักพบบ่อยในช่วงนี้” ดร.ทรงยศ กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน