ท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วม ทำความดีด้วยหัวใจ ‘จิตอาสา พัฒนาศาสนสถาน’วัดช่างทอง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นำผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ร่วมกิจกรรม ‘จิตอาสา พัฒนาศาสนสถาน’ ณ วัดช่างทอง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทชม.ด้วยการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัด ทาสีพื้นถนนภายในวัด ก่อสร้างโรงครัว รวมทั้งตัดหญ้าตลอดแนวคูระบายน้ำบริเวณหน้าวัด 

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ทชม. ดำเนินการร่วมกับเทศบาลตำบลสุเทพ ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ และพนักงานสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ‘โครงการ เราทำความดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ’ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน