สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ถวายสัตย์เป็นข้าราชการที่ดี-พลังของแผ่นดิน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่โถงแรกรับ อาคารสำนักงาน สวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นำผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่  ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน