ม.ล.ปนัดดา กับบทความพิเศษ ‘การแต่งกาย’

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ..ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะเจ้าของ พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ บรรยายพิเศษ วังวรดิศ แก่ลูกหลานเยาวชน ครูอาจารย์ ประชาชน วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ว่า ดีใจที่ได้พบลูกหลานเยาวชน ครูอาจารย์ พี่น้องประชาชน เช้าวันนี้ แม้อากาศจะไม่ค่อยเป็นใจเพราะฝนตกแต่เช้าที่พิพิธภัณฑ์และหอภาพวังวรดิศบ้านของสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ผมมีความยินดีขอต้อนรับทุกๆ ท่านจากใจจริง

ในช่วง Q & A นี้เมื่อลูกหลานเยาวชนถามก็จะตอบโดยขอบอกก่อนว่า คำตอบของผมไม่ข้องเกี่ยวกับความคิดหรือความขัดแย้งทางการเมืองของใครผู้ใด กล่าวโดยสรุปว่า : ความสำคัญของการแต่งกายของผู้ใดก็ตาม โดยเฉพาะผู้มีบทบาทหน้าที่สำคัญ ผู้เป็นแบบอย่างที่อยู่ในสายตาของสังคม ย่อมมีองค์ประกอบทางความคิดไม่ได้ยากอย่างที่คิด แต่อยู่ที่ทัศนคติอันดีมีความรอบคอบ อย่าไปตั้งแง่เสียแต่ต้นว่าเป็นฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ แม้กระทั่งเรื่องการสวมใส่เสื้อผ้า มิเช่นนั้นคงขัดแย้งกันได้ทุกเรื่องทุกวัน อยากแต่งอะไรก็แต่ง แต่ให้อยู่ในกฎระเบียบและครรลองคลองธรรมของผู้เป็นข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง สำคัญ คือ ต้องมีความสุภาพเรียบร้อย สะอาด เชิดหน้าชูตาองค์กร

1. มีความเหมาะสมกับวัยและสัมมาชีพของตน เช่น บางอาชีพอาจกำหนดให้สวมใส่ยูนิฟอร์มในทุกวันทำการ ก็ต้องประดับป้ายชื่อ ติดเครื่องหมายครบ ขัดให้เงางาม ประการนี้ช่วยในเรื่องความประหยัด วันๆ ไม่ต้องมานั่งคิดว่าจะแต่งตัวอะไร 2. มีความสง่างาม ที่หลายท่านอาจยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติมาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศ 3. มีความสุภาพเรียบร้อย อันถือเป็นเรื่องสำคัญที่เป็นตรรกะของการแต่งกาย อันจะทำให้สัมมาชีพหรือบทบาทหน้าที่ของตนในองค์กรเกิดความเรียบร้อย อีกทั้งมีวจีไพเราะ เป็นที่ชื่นชอบของใครๆ ที่พบเห็นหรือมาขอรับบริการ 4. มีความเหมาะสมกับสถานที่ บุคคลผู้ร่วมงาน ห้วงเวลา 5. มีความเหมาะสมกับบุคลิกภาพของบุคคล 6. มีความประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย 7. ไม่ละทิ้งเอกลักษณ์ของชาติ อันถือเป็นความสำคัญอันดับแรก

จากประเด็นที่มีการพูดจากัน ผมไม่อยากให้เกิดทัศนคติในเชิงลบ กลายเป็นความขัดแย้งกันในทุกเรื่อง ตราบใดการแต่งกายมีความสุภาพเรียบร้อย ซึ่งไม่จำเป็นต้องหรูหราฟุ่มเฟือย สมัยนิยม ชุดแต่งกายต่างๆ ที่ผมเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ ก็ดูจะเป็นเครื่องแต่งกายที่ผมคุ้นตามากสมัยรับราชการในส่วนภูมิภาค และเข้าใจว่าไม่สิ้นเปลืองชนิดเลยเถิด แม้รู้ว่ายากในวันนี้ แต่เราทุกคนก็ต้องพยายามช่วยกันเสริมช่วยกันสร้าง ความรู้รักสามัคคี ความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา และการทำความดีด้วยหัวใจ ตามพระราชดำรัสคำสอนของในหลวง เราคนไทยทุกคนเชื่อมั่นเสมอว่า ความดี ความซื่อตรงเป็นสิ่งที่ไม่มีวันตาย..ปนัดดา กล่าว

*โปรดงดการแก้ไข ตัดต่อ แต่งเติม บทความทางวิชาการเอกสารพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพฉบับนี้

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน