ข่าวด่วน

เชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’1จังหวัด1ถนน คน-ปลูกป่า-เมือง-ธรรมชาติ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี กิจกรรม คนปลูกป่าเมืองธรรมชาติ ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 . สวนสาธารณะเจริญประเทศจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการจัดเตรียมพื้นที่ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช และบำรุงรักษาต้นไม้ โดยมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งจิตอาสาพระราชทาน 904 เข้าร่วมกิจกรรม

ส่วนในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 จะมีกิจกรรมจิตอาสาวาดภาพบนผนังรั้วกำแพง และปลูกต้นไม้สร้างรั้วในสวนสาธารณะ คนปลูกป่าเมืองธรรมชาติ สวนสาธารณะเจริญประเทศจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อาทิ การสำรวจนกในสวน โดยชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา การวาดภาพบนกำแพง โดยนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและศิลปิน Street Art และร่วมกันปลูกต้นไม้

นอกจากนี้ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 จะมีพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตน เราทำความดีด้วยหัวใจ และร่วมเปิดโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ

นายศุภชัย กล่าวว่า ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมงานให้แต่งกายด้วยชุด จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ชุดจิตอาสาพระราชทาน 904 ส่วนประชาชนทั่วไป สวมชุดสุภาพโทนสีเหลือง

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน