ข่าวด่วน

คนดีที่น่ายกย่อง ‘นุกูล งามวงศ์’ เจ้าหน้าที่จราจรบริษัท MAI สนามบินเชียงใหม่ เก็บกระเป๋าเงินสดกว่า4หมื่นคืนเจ้าของ

เมื่อเวลา 10.00 . วันที่ 2 กรกฏาคม 2562 นายอมรรักษ์ ชุมสาย อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ มอบของที่ระลึกให้กับนายนุกูล งามวงศ์ เจ้าหน้าที่จราจร บริษัท MAI เพื่อเป็นการตอบแทนที่เก็บกระเป๋าสตางค์ ผู้โดยสารชาวไทย ชื่อนายธีร เด่นดี ที่ทำตกหล่นบริเวณพื้นเก้าอี้นั่งหน้าร้านข้าวซอยเฮาส์ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ประตูที่ 1

โดยตรวจสอบพบเงินสกุลไทยจำนวน 32,200บาท เงินเยน 28,000 (ประมาณ 7,840บาทไทย ) และได้นำส่งประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อติดต่อเจ้าของมารับคืนในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

นายอมรรักษ์  กล่าวว่า จากการปฏิบัติหน้าที่แสดงให้เห็นว่า นายนุกูลเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานมีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย มาตรฐานการให้บริการที่ดีเป็นเลิศ ตามค่านิยมให้ใจ และการปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สอดคล้องกับค่านิยม ทอท.ด้านภูมิใจ  หรือ Integrity ของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นับเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนผู้ประกอบการท่าอากาศยานเชียงใหม่ สมควรแก่การยกย่องและชมเชยเป็นอย่างมาก

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน