‘พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว’ พระราชทานน้ำสรงองค์พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีสรงน้ำพระราชทาน เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ น้ำสรงพระราชทาน เพื่อเชิญไปสรงองค์พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2562 วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร โดยมีพระพรหมมงคล หรือหลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล แห่งวัพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และหัวหน้าส่วนราชการ พสกนิกรชาวเชียงใหม่ และศรัทธาประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง หรืองานเดือนเก้า เมืองจ๋อมตอง เกิดขึ้นจากตำนานที่กล่าวว่า พุทธสถานแห่งนี้ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระทักษิณโมลีธาตุ หรือพระธาตุส่วนเศียรเบื้องขวาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่การประดิษฐานนี้มิได้เป็นถาวร สามารถอัญเชิญพระธาตุออกมาให้ประชาชนได้สักการะอย่างใกล้ชิดได้ จึงทำให้เกิดประเพณีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ เข้าออกพรรษา ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งนับว่าเป็นศาสนพิธีประจำของวัดแห่งนี้ และเป็นการแสดงถึงความศรัทธาของประชาชน ถือเป็นงานใหญ่และสำคัญอีกงานหนึ่งของชาวจอมทองและชาวเชียงใหม่ ที่มีการสืบสานมาอย่างช้านานกว่า 100 ปี โดยวันที่จัดงานจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 เหนือ

ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเมืองแห่งประเพณีวัฒนธรรม อาทิ การจัดแสดงมหรสพ การแสดงดนตรี แสง สี เสียง เล่าขานตำนานพระธาตุเจ้าจอมทอง การประกวดร้องเพลงซอพื้นเมือง ข่วงศิลปวัฒนธรรม กาดหมั้วครัวฮอม นิทรรศการภาพเก่าวัดพระธาตุศรีจอมทอง และเมืองจอมทองในอดีต

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน