ระดม ฮ.MI 17ทิ้งน้ำ ดับไฟป่าดอยเหลาหลวงลำพูนต่อเนื่อง  หลังไหม้ลามถึง อำเภอแม่ออน เขตติดต่อเชียงใหม่


เวลา 10.30 น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่3 นำกำลังขึ้น เฮลิคอปเตอร์ MI 17 จาก ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ ไปปฏิบัติการทิ้งน้ำดับไฟป่า ที่จังหวัดลำพูน หลังได้รับแจ้งจากหน่วยในพื้นที่ว่าเกิดสถานการณ์ไฟป่าหลายจุด ส่งผลให้สถานการณ์หมอกควันของจังหวัดลำพูนทวีความรุนแรง ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในระดับสีส้ม คือ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้น

ระหว่างนำทีมขึ้นปฏิบัติการทิ้งน้ำเพื่อดับไฟป่า ซึ่งไหม้หนักบริเวณดอยเหลาหลวงอยู่นั้น ได้รับการแจ้งประสานข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยทหารมาว่า ได้พบไฟไหม้ในพื้นที่หลายจุดจำนวนมาก โดยยังมีลักษณะยาวจนไปถึงเขตติดต่ออำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ประสานให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ จัดกำลังภาคพื้นดินเข้าร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าควบคู่ไปด้วย ทราบว่าจุดที่เกิดไฟป่ายังมีที่บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เกิดจากชาวบ้านเข้าไปจุดไฟหาของป่า

พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่3 ระบุว่า ลำพังใช้เฮลิคอปเตอร์ MI 17 คงดับได้เฉพาะจุดที่อยู่บนที่สูง แต่อย่างไรก็ต้องใช้กำลังพลเข้าไปควบคุมพื้นที่เพื่อดับไฟให้สนิทอีกครั้งด้วย เพราะฉะนั้นได้สั่งการให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยลำพูนและเชียงใหม่ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในเรื่องเขตติดต่อของจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ รวมทั้งประสานกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ ในการจัดสนธิกำลังเร่งเข้าไปยังพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งได้แจ้งประสานกับศูนย์ปฏิบัติการเพื่อขึ้นทำฝนหลวงอีกทาง แต่ทราบว่าระดับความชื้นในอากาศยังไม่เอื้อที่จะขึ้นไปทำฝนหลวงได้ทั้งรอบเช้าและบ่าย อย่างไรก็ตามแม้ไฟยังไม่ดับสนิท แต่ก็บรรเทาความรุนแรงลง เฮลิคอปเตอร์ MI 17 ทั้ง 2 ลำได้ขึ้นไปทิ้งน้ำเช้าบ่าย ไม่น้อยกว่า 12 เที่ยว คิดเป็นปริมาณน้ำมากกว่า 40,000 ลิตร อย่างไรก็ตามทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนยังแจ้งพิกัดไฟป่าที่กำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นไม่สามารถดับเองได้ และเราต้องส่ง เฮลิคอปเตอร์ MI 17 ขึ้นปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง สำหรับสถานการณ์หมอกควันที่เกิดจากไฟป่าในวันนี้ ได้รับรายงานว่า ที่จังหวัดลำพูนยังหนัก ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำปางวันนี้ดีขึ้นบ้างแล้ว

วันเดียวกันนี้ จากสถานการณ์ค่าฝุ่นขนาดเล็กฯ PM 2.5 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และอาจทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากเกิดไฟป่าบางจุด และเข้าสู่ฤดูร้อน ที่ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รายงานว่า ทางจังหวัดได้เรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้ออกประกาศบังคับใช้มาตรการปิดป่า ห้ามเข้าป่าหาของป่าและล่าสัตว์ อย่างเคร่งครัด

ขณะที่ กองทัพอากาศ ได้ส่งเครื่องบินขึ้นทำการโปรยละอองน้ำเพื่อเพิ่ม ความชื้นและขจัดฝุ่นละอองในอากาศ เหนือฟ้า อำเภอเมืองลำพูน เช้าและบ่ายรวม 4 เที่ยวบินด้วย

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน