ข่าวด่วน

ซันสวีทแต่งตั้งบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ‘เคที ซีมิโก้ฯ’ต่อยอดธุรกิจข้าวโพดหวานให้ยั่งยืน

บริษัทซันสวีท จำกัด (มหาชน) ลงนามแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดหาช่องทางลงทุนช่วยเหลือกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ให้แก่บริษัท เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตในระยะยาว รวมทั้งการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ...และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับและให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ต่าง ที่เกี่ยวข้อง

โดยมี ดร.องอาจ  กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับคณะผู้บริหารบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)   นายวิรัช  มรกตกาล  รองกรรมการผู้จัดการ และทีมงานบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ร่วมลงนาม ห้องประชุมบริษัทซันสวีท จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เราต้องการบริษัทภายในให้เป็นระบบมากขึ้นและให้องค์กรมีรายได้ที่ดีอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม พร้อมทั้งดูแลสังคมภายนอกควบคู่ไป ซึ่งโอกาสในแง่ของตลาดเงินตลาดทุนยังมีอีกมาก การมีที่ปรึกษาทางการเงินจะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น เพื่อดึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ โอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นทั้งและในต่างประเทศเข้ามาช่วยผสมผสานกัน คาดหวังว่าตัวอย่างธุรกิจเกษตรจะมีความแข็งแรงและยั่งยืน เพื่อบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตอาหารสู่ชาวโลก เป็นการต่อยอดของซันสวีทและองค์กรธุรกิจลักษณะนี้ให้เติบโตต่อไป

ปี 2562 ตั้งเป้าการเติบโตไม่น้อยกว่า 15% ส่วนผลประกอบการจะรักษาให้คงอยู่ในจุดที่เหมาะสม และใช้ประโยชน์จากการลงทุนให้ดีขึ้น ทั้งการตลาด การเงิน เทคโนโลยีที่เอื้อต่อธุรกิจให้ดีขึ้น รวมทั้งการปรับตัวต่อการก้าวสู่ AI ที่จะเป็นประโยชน์และสร้างความคุ้มค่าให้กับบริษัทนายองอาจ กล่าว

นายวิรัช  มรกตกาล  รองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด กล่าวว่า ปีแรกที่เข้าตลาดหลักทรัพย์สิ่งที่ควรทำคือการมีพี่เลี้ยงเพื่อให้มั่นใจว่าทำทุกอย่างตามกฎ เป็นการเข้ามาช่วยดูแลให้ทำตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง และการใช้ประโยชน์สูงสุดจากตลาดเงินตลาดทุนให้เต็มที่ การบริหารความเสี่ยง การลงทุน วิเคราะห์ให้มั่นใจว่าเป็นการลงทุนที่เหมาะสมที่สุด เช่น กรณีการเปลี่ยนแปลงเงินตราต่างประเทศ มีผลกระทบกับผลการดำเนินงานจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรให้เหมาะสม และการเติบโตอย่างยั่งยืน มีคุณภาพ และดูแลผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ครบถ้วน

ในฐานะที่เป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย และมีสาขาในต่างประเทศมาก ซึ่งทางบริษัทซันสวีทมีเป้าหมายทางด้านการขายและบริษัทพันธมิตรในต่างประเทศ ใน 1 ปี ที่มีการว่าจ้างให้ดูแลเชื่อว่าจะมีการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมออกมาได้นายวิรัช กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน