พิงคนคร’ เดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยว มุ่งยกระดับศักยภาพ8จังหวัดภาคเหนือตอนบน

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ( องค์การมหาชน ) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ครั้งที่ 1/2561 โดยมี พล . . เจน คีรีทวีป ประธานที่ปรึกษาคณะทำงานประชารัฐขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธาน   พร้อมด้วย นางเนตรนภา   สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร   ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือเขต 1 พร้อมด้วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน   หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ห้องประชุมโรงแรมภูมิไทยการ์เด้น จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า การจัดประชุมหารือความร่วมมือเชื่อมโยงการจัดการท่องเที่ยวด้านการตลาด กับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย เชียงใหม่   เชียงราย ลำพูน แพร่ น่าน พะเยา ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ผู้ร่วมประชุมจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้เข้าศึกษาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาการดำเนินงานการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงร่วมกัน ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนต่อไป   ประกอบด้วย   ศูนย์การเรียนรู้หม้อฮ่อมป้าเหงี่ยม   , กราบนมัสการหลวงพ่อพิชิตมาร , ชมพิพิธภัณฑ์ไม้สัก ,   บ้านประทับใจ บ้านคหบดีที่สะสมไม้มาหลายชั่วอายุคน ,  บ้านวงศ์บุรี   อายุกว่า 100 ปี ที่สร้างในสร้างสมัยเจ้าเมืองแพร่องค์สุดท้าย , คุ้มเจ้าหลวง ที่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จชมและมีความแปลกคือมีคุกอยู่ใต้ถุนอาคาร   และชมเรื่องราวของ เสรีไทย ที่ทูตอเมริกาทุกคนจะต้องแวะมาเพื่อได้เห็นการทำงานของเสรีไทยชาวแพร่ที่ช่วยพันธมิตรในช่วงสงครามมหาบูรพา  

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ( องค์การมหาชน ) กำหนดการประชุมครั้งต่อไปที่จังหวัดพะเยา เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต   สามารถยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับศักยภาพของทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน   เป็นการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

The tests are used to assess the step by step development of students, and to ascertain that they have been carried along https://topadmissionessay.com/ in different stages of the school year.