ร่มธรรม ร่มใจ ตอน “ครองศีล ครองสุข”

ร่มธรรมร่มใจ(ตอนที่ 17) ครองศีล ครองสุข

ร่มธรรม ร่มใจ / ตอน “ครองศีล ครองสุข”
ออกอากาศวันพฤหัสบดี ที่ 10 กรกฎาคม 2557
ทางทางสถานีโทรทัศน์ช่อง11 กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)

(by ร่มธรรม ศรีสุโข)
สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน