Monthly Archives: February 2021

ค่าฝุ่นเหนือพุ่ง จุดความร้อนแตะ2พันจุดแล้ว ‘เชียงใหม่’เร่งดับไฟลามพื้นที่สูงชัน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์​2564 กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า รายงานค่าคุณภาพอากาศเช้านี้ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือว่า สภาพอากาศทางภาคเหนือ ลมตะวันตกในระดับบนพัดพาอากาศเย็นจากประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ทำให้มีอุณหภูมิลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียสในตอนเช้า เนื่องจากในช่วงนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง บางพื้นที่มีอากาศนิ่ง มวลอากาศยกตัวได้น้อย ส่งผลให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีเพิ่มขึ้น “ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ระหว่าง 45 – 133 มคก./ลบ.ม. ค่า PM 10 ระหว่าง 71 – 175 มคก./ลบ.ม. และค่า AQI ระหว่าง 80 – 243 มคก./ลบ.ม. ซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพใน 20 พื้นที่ โดยสูงสุดที่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดกำแพงเพชร สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิง  การจุดไฟหาของป่า การเผาเศษวัชพืช และการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร ...

Read More »

นักรบชุดขาวทีมที่4 เดินทางจากเชียงใหม่ สู้ภัย ‘โควิด-19’สมุทรสาคร

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร และนางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมนักรบชุดขาว จังหวัดเชียงใหม่ ทีมที่ 4 จำนวน 8 คน เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ กลางเมืองเชียงใหม่ เพื่อความเป็นความสิริมงคล ก่อนการเดินทางไปช่วยเหลือคัดกรองประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนร่วมงาน และประชาชนชาวเชยีงใหม่ตั้งแถวมอบดอกไม้ให้กับนักรบชุดขาว พร้อมส่งขึ้นรถเพื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2564 ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งทีมนักรบชุดขาวชุดที่ 4 เป็นชุดสุท้ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ และหลังจากกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนจะถูกกักตัว 14 วัน และตรวจหาเชื้อโควิด-19 จนมั่นใจว่าร่างกายปลอดเชื้อ สมบูรณ์ แข็งแรง จึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติต่อไป นพ.วรัญญู กล่าวว่า ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้เสียสละเพื่อสังคมและส่วนรวมในการมีจิตอาสา ถือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน สำหรับการปฏิบัติภารกิจสำคัญครั้งนี้ เพื่อช่วยค้นหาผู้ที่ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีการระบาด จึงต้องตระหนักว่าทุกคนอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ดังนั้นขอให้ระมัดระวัง ดูแลตัวเองให้มีความปลอดภัย หากพบเจอกับปัญหาใดขอให้ช่วยกันแก้ไข และขออวยพรให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และให้เดินทางไปกลับด้วยความปลอดภัย ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ส่งทีมอาสาสมัครทางการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ ‘นักรบชุดขาว’ ...

Read More »

ชาวเชียงใหม่ร่วมทำบุญตักบาตร ‘วันมาฆบูชา’ถนนสายวัฒนธรรม มช.

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่บริเวณถนนสายวัฒนธรรม ทางขึ้นสู่วัดฝ่ายหิน ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีฯ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามตามแบบวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้นำแนวทางของพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน สำหรับ ‘วันมาฆบูชา’ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานพระโอวาทสำคัญ อันถือได้ว่าเป็นหัวใจของคำสอนในพระพุทธศาสนา คือโอวาทปาฏิโมกข์ ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม วันที่ดวงจันทร์โคจรมาเสวยมาฆฤกษ์ แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ เดือนแปดสองหน วันมาฆบูชา ก็จะเลื่อนไปเป็นวันเพ็ญกลางเดือนสี่ เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นที่พระเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ รัฐมคธ ในปีแรกของการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ คือหลังจากตรัสรู้แล้วได้ 9 เดือน   และความพอดีของเหตุการณ์ในวันนี้ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มีสี่ประการ คือ ประการแรก เป็นการมาชุมนุมกันของพระสงฆ์สาวก จำนวน 1,250 รูป เพื่อเฝ้าพระบรมศาสดา ...

Read More »

ผบช.ภาค5คาดคนร้ายมืออาชีพ ใช้เวลา30นาทีเจาะตู้เอทีเอ็มแบงก์ดัง-จอมทอง ได้เงิน2.1ล้าน พ่นสีทับรอยนิ้วมือเกลี้ยง ชุดสืบสวนคุมตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบแล้ว

ความคืบหน้าเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบปีนเข้าไปทางห้องน้ำชั้น 2 ของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจอมทอง ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต.ข่วงเป่า อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ที่ปิดสาขาไปแล้วตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2563  ก่อนจะใช้เครื่องเป่าเหล็กเจาะตู้เอทีเอ็มที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าธนาคาร กวาดเงินสดไปได้กว่า 2.1 ล้านบาท    โดยคนร้ายลักลอบเข้าไปในธนาคารเมื่อเวลา 22.00 น. และใช้เวลาเจาะตู้เอทีเอ็ม เพียง 30 นาที ก่อนจะนำเงินภายในตู้เอทีเอ็มออกมา และใช้เวลาลบด้วยสีสเปรย์พ่นทับลายนิ้วมือและหลักฐานต่างๆ จนถึงเวลา 03.00 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก่อนหลบหนีออกไปโดยไม่มีใครเห็น เนื่องจากธนาคารไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเป็นช่วงกลางดึกที่ปลอดคน ขณะเดียวกันคนร้ายรู้มุมของกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ จึงไม่สามารถจับใบหน้าคนร้ายได้ กระทั่งเวลา 13.30 น.วันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ได้รับแจ้งเตือนทางระบบว่าตู้เอทีเอ็มสาขาดังกล่าวขัดข้อง จึงส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ และพบว่าตู้เอทีเอ็มถูกเจาะ จึงเข้าแจ้งความกับตำรวจ สภ.จอมทอง โดยเปิดเผยว่า พนักงานธนาคารเพิ่งเอาเงินมาเติมใส่ตู้เอทีเอ็มไปเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จำนวน 6 ล้านบาท ล่าสุดช่วงบ่ายวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ประชุมร่วมกับ พ.ต.อ.ธวัธชัย ...

Read More »

Hillkoff กาแฟชาวไทยภูเขา ต้นแบบ..วนเกษตร ยึดหลัก Zero waste ตามรอย ‘พ่อ’ ต่อยอดสู่สากล

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ศูนย์การเรียนรู้กาแฟชาวไทยภูเขา (ทับเดื่อ) ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ น.ส.นฤมล ทักษอุดม กรรมการผู้จัดการบริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด เปิดงาน Open House Hillkoff พร้อมนำเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้กาแฟชาวไทยภูเขา บนเนื้อที่กว่า 70 ไร่ ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารเก็บเมล็ดกาแฟ ลานตาก และโดมอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่เรียกว่า ‘พาราโบลา’ ซึ่งกระทรวงพลังงานและมหาวิทยาลัยศิลปากรให้การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณและการจัดสร้าง น.ส.นฤมล กล่าวว่า ธุรกิจของเราเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ครบจบ เป็นการแปรรูปขนาดใหญ่ที่อิงกาแฟเป็นหลัก และเน้นหนักในการยึดหลัก Zero waste คือ พยายามใช้ทรัพยากรทุกอย่างให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเปลี่ยนจากน้ำสีดำในถ้วยให้กระโดดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ในฐานะ..เมืองเกษตรกร แต่เพราะผลกระทบจากหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก หริอ PM2.5 ที่ยังคงเป็นปัญหาใหญ่อย่างต่อเนื่อง การตัดไม้ทำลายป่า และการเผาเศษวัชพืช ต้นไม้ รวมทั้งเศษพืชจากการทำการเกษตรต่างๆ ล้วนเป็นสาเหตุจากการทำการเกษตรของเกษตรกรบนพื้นที่สูง เพราะขาดความรู้ในการทำการเกษตรที่ถูกต้อง กลายเป็นความเคยชินส่งผลให้พื้นที่ป่าทยอยลดลง นำไปสู่การประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น หมอกควันที่ทำให้คนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทั้งหมดต้องประสบเป็นประจำทุกปี “จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ฮิลล์คอฟฟ์ผลักดันและพัฒนาโครงการ ‘No Burn, ...

Read More »

รมว.ทส. มอบเงิน5หมื่น ช่วยครอบครัว ‘น้องเบอรี่’นางฟ้าจิตอาสาทำแนวกันไฟดอยแม่แจ่ม หลังเสียชีวิตด้วยอาการลิ่มเลือดอุดตันฯ ครอบครัวเผย ไม่โทษใคร

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) เชียงใหม่ เป็นตัวแทนนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางพวงหรีดเพื่อไว้อาลัย ด.ญ.ณัฐวลัญช์ อนุสรณ์พนา อายุ 13 ปี หรือน้องเบอรี่ นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ที่เสียชีวิตจากอาการลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดฝอย โดยครอบครัวตั้งพิธีบำเพ็ญกุศลศพไว้ที่บ้านพักภายในหมู่บ้านแม่แฮน้อย ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ นายสมบูรณ์ เปิดเผยว่า หลังจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร และนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ทราบเรื่องได้แสดงความเสียใจและเป็นห่วงครอบครัวของน้องเบอรี่จึงให้ตนเองเป็นตัวแทนลงมาช่วยเหลือมอบเงินส่วนตัว จำนวน 50,000 บาท ให้กับครอบครัวน้องเบอรี่ ซึ่งเป็นเด็กหญิงที่จิตใจดี มีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือหมู่บ้านและชุมชน และออกไปช่วยกันทำแนวกันไฟป่า เพื่อไม่ให้เกิดไฟป่าไหม้ลุกลามเหมือนทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งต่อสภาพแวดล้อมเกิดมลพิษ เกิดภัยอันตรายต่อคนและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าและคนที่อาศัยอยู่กับป่าด้วย “แต่น้องโชคร้ายที่ต้องมาเสียชีวิต ดังนั้นทาง ทสจ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะนำเรื่องเข้าคณะกรรมการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการขอใช้เงินมูลนิธิ หรือเงินกองทุนของกระทรวงฯ ...

Read More »

กกล.ผาเมืองนำอาสาสมัคร480นาย รณรงค์ปชช.ลดการเผา เร่งขยายโครงการแนวกันไฟ ‘สองแผ่นดิน’แก้หมอกควันข้ามแดน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า กองกำลังผาเมืองนำกำลังอาสาสมัครกิจการพลเรือน ( อส.กร. ) จำนวน 480 นาย จากหมู่บ้านยามแนวชายแดนลงพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนลดการเผาแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่รับผิดชอบ โดยอาสาสมัครกิจการพลเรือน ( อส.กร. ) เหล่านี้กระจายอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด 24 อำเภอ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ 5 อำเภอ จังหวัดเชียงราย 7 อำเภอ จังหวัดพะเยา 2 อำเภอ จังหวัดน่าน 7 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์ 2 อำเภอ และจังหวัดพิษณุโลก 1 อำเภอ เพื่อทำหน้าที่ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยดูแลรักษาป่าเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน “สำหรับปัญหาหมอกควันข้ามแดนนั้น เนื่องจากกองกำลังผาเมืองมีพื้นที่ติดกับประเทศเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงประสานขอความร่วมมือทางทหารเมียนมาและลาวแจ้งประชาชนให้ช่วยกันงดการเผาในพื้นที่ป่า และเมื่อเกิดสถานการณ์ไฟป่าในแต่ละพื้นที่ขอให้ประชาชนแจ้งหน่วยงานของรัฐในการเข้าควบคุมไฟป่า นอกจากนี้กองกำลังผาเมืองเตรียมจัดโครงการทำแนวกันไฟสองแผ่นดินในพื้นที่บ้านนอแล อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอแม่ฟ้าหลวง, อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้ ...

Read More »

อธิบดี ปภ.-รองแม่ทัพภาค3 ตรวจความพร้อม ป้องกันไฟป่า-หมอกควันที่จังหวัดเชียงใหม่ เผยจุดความร้อนลด50%

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ที่สนามเฮลิคอปเตอร์ กองพลทหารราบที่ 7 (พล.ร.7) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเฮลิคอปเตอร์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบบ 32 (ฮ.ปภ.32) ที่มาปฏิบัติการบินเพื่อควบคุมไฟป่าในพื้นทีภาคเหนือ โดยมี พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมรับชมการสาธิตการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บด้วยเฮลิคอปเตอร์ นายบุญธรรม กล่าวว่า สถานการณ์ภาพรวมของไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือปีนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาจำนวนจุดความร้อนที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงปัจจุบัน ลดลงกว่า 50%  แต่อย่างไรก็ดีในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดตาก เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ยังมีการเกิดจุดความร้อนเป็นประจำ  ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกองทัพบกบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือร่วมกันเพื่อป้องกันและลดปัญหาปัญหาไฟป่าและหมอกควันทุกจังหวัด โดยให้แต่ละจังหวัดเตรียมการตามมาตรการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ในการจำแนกพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการต่างๆ ทั้งนี้หากมีการเกิดเหตุเฉพาะพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงของทีมสนามในเขตป่าต่างๆ ทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกองทัพบกเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับป่าทั้งในภาคพื้นและอากาศยาน โดยระดมเครื่องจักรอุปกรณ์จากศูนย์เขตของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาสนับสนุน 17 จังหวัดภาคเหนือ ...

Read More »

นักรบชุดขาว ‘ทีมที่3’กราบครูบาศรีวิชัย พร้อมเดินทางช่วยสมุทรสาครสู้ภัยโควิด -19

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนร่วมงาน และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมให้กำลังใจโดยการตั้งแถวและมอบดอกไม้ให้กับทีมนักรบชุดขาว ทีมที่ 3 จำนวน 9 คน ไปปฏิบัติหน้าที่จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 22- 28 กุมภาพันธ์ 2564 อย่างอบอุ่น ซึ่งก่อนการเดินทางทั้งหมดเข้าสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้ตนเอง และหลังจากกลับมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนจะถูกกักตัว 14 วัน เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 จนมั่นใจว่าร่างกายปลอดเชื้อ สมบูรณ์ แข็งแรง จึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติต่อไป ทั้งนี้ นพ.จตุชัย กล่าวว่า ภารกิจในครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในสถานที่จริงที่มีการระบาดหนัก บุคลากรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดต่างๆ จะต้องมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนและร่วมแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งการส่งทีมนักรบชุดขาวนับเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นตัวแทนของชาวเชียงใหม่ไปช่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วยกัน และนับว่านักรบชุดขาวเป็นบุคคลที่เสียสละชีวิตส่วนตัว และครอบครัว เป็นบุคคลที่มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่พร้อมจะไปช่วยเหลือประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร ขอแสดงความชื่นชมทุกท่านที่เสียสละ ขออวยพรให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี รวมทั้งให้ทุกคนดูแลสุขภาพของตนเอง โดยเน้นความปลอดภัยของทีม ...

Read More »

ปชช.แห่ ร่วมเปิดตัว ‘แม่โจ้ชวนยิ้ม ชิมกัญ(ชา)’ สาธิต120เมนูรสเด็ดจากใบสด-ต้น-ราก เล็งต่อยอดงานวิจัย-วางเป้าจุดขายขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชียงใหม่

เมื่อเวลา 10.00 น.​วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงปลูกกัญชาทางการแพทย์ 16,700 ต้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกันเปิดงานโครงการแม่โจ้ชวนยิ้ม ชิมกัญ(ชา) โดยมีผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจเดินทางมาร่วมงานมากกว่า 1,000 คน ตามมาตรการสาธารณสุขในการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้นายสำเริง และ รศ.ดร.วีระพล ได้ร่วมกันสาธิตเมนูพิเศษ 2 เมนู ประกอบด้วย ข้าวไข่เจียว กระเพราหมูสับ ใส่กัญชาราดข้าว เพื่อมอบให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชิมฟรี นอกเหนือจากร้านค้าที่ตอบรับเข้าร่วมสาธิตการนำชิ้นส่วนกัญชา ได้แก่ ใบ ต้น และราก ที่ใช้ได้อย่างถูกกฎหมายมาปรุงอาหาร ซึ่งมีร้านอาหารทุกระดับ ทั้งสตรีทฟู้ดส์และร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่ รอบๆ เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ จำนวน 47 ราย ...

Read More »