Monthly Archives: April 2020

6กิจการยิ้มออก ศบค.ผ่อนปรนเปิดดำเนินการ3พค.นี้ ย้ำรักษา ‘Social Distancing-New Normal’

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นพ.ธนชล วงศ์หิรัญเดชา นายแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน ด้านระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดว่า ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ทำให้ผู้ป่วยคงเดิม 40 ราย ติดต่อมา 22 วันแล้ว วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 1 ราย ทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อสามารถกลับบ้านได้แล้ว 32 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 7 ราย ส่วนผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จำนวน 1,316 ราย กลับบ้านแล้ว 1,244 ราย คงเหลือ 72 ราย  “ผู้ป่วยที่ได้กลับบ้านวันนี้ คือ รายที่ 592 มีความเกี่ยวข้องและได้รับเชื้อจากสถานบันเทิง โดย 7 รายที่เหลือ เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องสถานบันเทิงและเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ” นพ.ธนชล กล่าวว่า วันนี้มีข่าวดี คือ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  หรือ ...

Read More »

เชียงใหม่ดำเนิน13คดีเผาป่าส่งท้าย ก่อนปิดศูนย์บัญชาการฯ แก้ ‘ฝุ่นละอองขนาดเล็ก’หลังสถานการณ์คลี่คลาย

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 เมษายน 2563 พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าเป็นประธานการประชุมผ่าน VTC ร่วมกับ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเน้นย้ำทุกพื้นที่นำผลการดำเนินการมาตรการทางกฎหมาย การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน จิตอาสา และการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพ การสำรวจประชาชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าตลอดจนการกำหนดหมู่บ้าน ตำบลเสี่ยง เพื่อกำหนดแผนงาน และห้วงเวลาที่ชัดเจนในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่  “ข้อมูลเหล่านี้จะต้องเป็นข้อเท็จจริง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ดีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในปีต่อไป ที่อาจจะต้องมีความเข้มข้นด้วยการเริ่มปฏิบัติงานด้านนี้แต่เนิ่นๆ โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าจะเดินทางมาร่วมรับฟังการถอดบทเรียนในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 และร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยตนเอง” พล.ต.จิรเดช กล่าว ในขณะที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่า ไม่พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สถานการณ์หมอกควันไฟป่าในปีนี้คลี่คลายลงแล้ว และดำเนินการปิดศูนย์บัญชาการฯ โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายคมสัน ...

Read More »

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมรองรับการกลับมาให้บริการของสายการบิน เน้น มก.ป้องกันสุขอนามัย-เว้นระยะห่างทางสังคมเคร่งครัด

วันที่ 30 เมษายน 2563 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานย่อยศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานฯ ภายหลังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงนามแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง  ทั้งนี้ที่ประชุมมีการหารือเกี่ยวกับมาตรการปฏิบัติ เพื่อรองรับการให้บริการของสายการบินในเส้นทางการบินภายในประเทศในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีสายการบินที่จะให้บริการ 4 สายการบิน ได้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ท ในเส้นทางดอนเมือง สุวรรณภูมิ และหาดใหญ่  ทั้งนี้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.3 องศาเซลเซียส ซึ่งในส่วนของผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานเชียงใหม่จะดำเนินการตรวจคัดกรองตั้งแต่ก่อนเข้าอาคารผู้โดยสาร โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมสแกน ที่ประตูทางเข้าหมายเลข 3, 5 และ 6 ขณะที่ผู้โดยสารขาเข้าทุกคนจะคัดกรองด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน และปฏิบัติตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด  นอกจากนี้ในทุกขั้นตอนการให้บริการ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ...

Read More »

สวนสัตว์เชียงใหม่ เผยภาพความสุข ‘สัตว์ป่า’นานาชนิด ช่วงปิดบริการชั่วคราว

วันที่ 30 เมษายน 2563 ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมทีมผู้บริหารนำคณะสื่อมวลชนนั่งรถรางชมชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าที่อยู่อาศัยภายในส่วนจัดแสดงต่างๆ รอบบริเวณภายในเนื้อที่กว่า 500 ไร่ หลังจากที่องค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศปิดบริการสวนสัตว์ในสังกัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา ตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีมติให้กิจการและสถานที่บริการที่มีการรวมคนจำนวนมาก ปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อลดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19  นายวุฒิชัย กล่าวว่า สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นหนึ่งหน่วยงานในสังกัดองค์การสัตว์สัตว์ที่ปิดให้บริการ แต่ในระหว่างที่ทำการปิดนั้น บุคลากรในสวนสัตว์เชียงใหม่ทุกคนยังคงปฏิบัติภารกิจของตนเองในส่วนงานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งได้มีการปรับปรุงพัฒนาสวนสัตว์ในส่วนต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการในเร็วๆ นี้  ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสัตว์ทุกคนยังปฏิบัติหน้าที่โดยการให้การดูแลสัตว์และบริเวณส่วนจัดแสดงที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งทีมสัตวแพทย์ประจำสวนสัตว์ลงพื้นที่ในการให้การดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิดทุกวันอย่างต่อเนื่อง   “เราดูแลทั้งในเรื่องการเตรียมอาหารที่มีคุณภาพ การให้อาหารเสริม และการผสมวิตามิน เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์ทุกตัวในช่วงของการเปลี่ยนฤดู เช่น  สัตว์ในโซนแอฟริกา อาทิ ยีราฟ ม้าลาย นกกระจอกเทศ  ออริกเขาดาบ ฯลฯ มีการให้อาหารประเภทหญ้าแห้ง หญ้าสด แครอท และผักบุ้ง  และในส่วนจัดแสดงไก่ฟ้า แพนด้า แพนด้าแดง มีการจัดเตรียมอาหารประเภทต่างๆ ไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปให้สัตว์แต่ละชนิดภายในส่วนจัดแสดง ทั้งนี้ได้มีการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ในส่วนจัดแสดงนกเพนกวิน ...

Read More »

มช.แถลงลด ‘ค่าธรรมเนียม’4,500บาทต่อคนต่อภาค ตัวแทน นศ.ยอมรับพอใจการเยียวยา

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 29 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร TSC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ศ.เกียรติคุณ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทีมบริหาร มช. ร่วมกันแถลงข่าวกรณีการลดค่าธรรมเนียมการเรียนของนักศึกษาในทุกระดับชั้น เพื่อทำความเข้าใจในการรองรับสถานการณ์ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัศโควิด-19 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงเช้า โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.นิเวศน์ กล่าวว่า ภาวะวิกฤตโรคไวรัสดังกล่าวกระทบต่อสังคมในวงกว้าง โดยเฉพาะผู้ปกครองนักศึกษาที่มีผลกระทบแตกต่างกัน และจากการสำรวจพบว่าจำนวนนักศึกษามาจากภาคเหนือกว่า 70% เมื่อแยกตามอาชีพผู้ปกครอง 1ใน 3 เป็นข้าราชการของรัฐ ธุรกิจค้าขาย ลูกจ้าง พนักงานเอกชน เกษตร ประมง และอื่นๆ และที่มีรายได้ไม่มากจะอยู่ใน 1 ใน 3 ของทั้งหมด เฉลี่ย 30%  นอกจากนี้ มช. ยังมีการจัดสรรทุนเพื่อนักศึกษาที่ขาดแคลนในแบบให้เปล่า 5,000 กว่าทุน และทุน กยศ 5,000 กว่าทุน เกือบ 1ใน 3 ที่นักศึกษาอาจมีภาวะไม่คล่องตัว และเมื่อเจอภาวะวิกฤตของไวรัส ...

Read More »

เชียงใหม่เตรียมการ ‘Re Opening’ผ่อนปรนธุรกิจบางชนิด หลังโควิด-19 ดีขึ้น แพทย์ย้ำให้ระวัง-ป้องกันสูง

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 29 เมษายน 2563 ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ แถลงสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดว่า ผู้ป่วยคงเดิม 40 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย ติดต่อมา 21 วันแล้ว ครบ 3 สัปดาห์ ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีมากๆ ในขณะที่ผู้ป่วยติดเชื้อสามารถกลับบ้านได้แล้ว 31 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 8 ราย ส่วนผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง จำนวน 1,295 ราย กลับบ้านแล้ว 1,241 ราย คงเหลือ 54 ราย  ส่วนการผ่อนปรนมาตรการในแต่ละกลุ่มกิจการของจังหวัดเชียงใหม่ นพ.ศิริพจน์ กล่าวว่า มีการวิเคราะห์แล้ว 2 ครั้ง แบ่งเป็นสีเพื่อแยกว่าแต่ละกลุ่มมีการทำมาตรการรัดกุมหรือยัง สีขาว คือ ธุรกิจที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน เช่น ร้านอาหาร ตลาด ร้านตัดผม/เสริมสวย ร้านค้าขนาดเล็ก ...

Read More »

ตร.บุกบ้านหรูกลางเมืองเชียงใหม่ รวบสาวเจ้าของบ้านคาวงปาร์ตี้ จ้างเด็กเอ็นฯดูแลเพื่อนชายชาวสิงคโปร์ 2รายติดโควิด-19กลับประเทศไม่ได้ แจ้งข้อหาหนักฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉิน

วันที่ 29 เมษายน 2563 พ.ต.อ.ภูวนาถ ดวงดี ผู้กำกับการ สภ.เมืองเชียงใหม่ และ พ.ต.ท.มนัสชัย อินทร์เถื่อน รองผู้กำกับการสืบสวน  สภ.เมืองเชียงใหม่ นำกำลัง บุกเข้าตรวจสอบบ้านพักหลังหนึ่ง ในหมู่บ้านหรู ย่านตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  หลังได้รับการร้องเรียนว่าบ้านหลังดังกล่าว มีการมัวสุมดื่มสุรา และเปิดเพลงเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน เมื่อเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจสอบภายในบ้านพบชายหญิงรวม 5 คน กำลังนั่งดื่มสุรากันอย่างสนุกสนาน จึงจับกุมตัว น.ส.วีรินทร์ภัทร ฟั่นวีระ อายุ 29 ปี นาย SEOW WEI TAT อายุ 28 ปี สัญชาติสิงคโปร์ นาย Chew Rong Min อายุ 38 ปี สัญชาติสิงคโปร์  และ น.ส.สุธิณี ขอร่ม อายุ 26 ปี น.ส.จิ่ง นายหลิ่ง อายุ 21 ปี  อาชีพสาวเอ็นเตอร์เทน ...

Read More »

เชียงใหม่ดึงบทเรียนญี่ปุ่น-สิงคโปร์ เทียบเคียงเฝ้าระวังแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก2

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 28 เมษายน 2563 ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นพ.ธนชล วงศ์หิรัญเดชา นายแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน ด้านระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดว่า ไม่มีคนไข้ ยัง 0 ราย ติดต่อมาหลายวันแล้วเป็นเรื่องน่ายินดีมากๆ จำนวนผู้ป่วยคงเดิม 40 ราย ในขณะที่ผู้ป่วยติดเชื้อสามารถกลับบ้านได้แล้ว 31 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 8 ราย ส่วนผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง จำนวน 1,278 ราย กลับบ้านแล้ว 1,230 ราย คงเหลือ 48 ราย สถานการณ์ภาพรวมของเชียงใหม่ค่อนข้างดี แต่ตัวเลขผู้เฝ้าระวังยังมีจำนวนมากอยู่เรื่อยๆ จึงต้องเข้มงวดและเฝ้าระวังไปก่อน “วันนี้มีการถอดบทเรียนการระบาดโควิด-19 รอบ 2 ในประเทศญี่ปุ่น พบว่ามีการเดินทางโดยรถไฟฟ้า ซึ่งควบคุมการหนาแน่นลำบาก และทำงานในสำนักงานที่หนาแน่น มีการไปดื่มสังสรรค์หลังเลิกงาน ทำให้มีความหนาแน่นเยอะ เพราะล้ากับการเว้นระยะห่าง ในขณที่สิงคโปร์ มีหอพักคนงานต่างด้าวที่อยู่อาศัยรวมกันหลักหมื่นคนจึงค่อนข้างแออัด เมื่อกลับมาจากต่างประเทศไม่ทำการกักตัวในบ้าน เพราะล้าต่อมาตรการ Socialdistancing เหมือนญี่ปุ่น ...

Read More »

ผู้ว่าฯสั่งชุมชนขายใบไม้1หมื่นตันต่อปี สร้างรายได้ นำร่องมอบเตาเผาถ่านคาร์บอน สกัด ‘หมอกควัน’ปีหน้า

วันที่ 28 เมษายน 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการคณะทำงานศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมรายงานว่า สถานการณ์หมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่คลี่คลายแล้ว ไม่พบจุดความร้อน หรือ Hotspot แม้แต่จุดเดียวในทุกพื้นที่ เนื่องจากฝนตกกระจายเป็นวงกว้าง ส่งผลให้มลพิษหมอกควันลดลงอย่างมาก คาดหมายลักษณะอากาศระหว่าง 28 เมษายนถึง 4 พฤษภาคม 2563 ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและหลังจากนั้นอากาศจะร้อนขึ้น และจะปิดศูนย์ฯ ในวันที่ 30 เมษายน 2563  ทั้งนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเชียงใหม่ รายงานว่า ได้ขึ้นบินทำฝนหลวงในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่และน่าน  เกิดฝนตกบางแห่งและเข้าปฏิบัติการยับยั้งลูกเห็บในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ในขณะที่ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ รายงานว่า ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยหมอกควันข้ามแดน เดิมจะจัดประชุมเดือนมิถุนายนนี้ แต่ต้องยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-16  อย่างไรก็ตามระยะนี้ทั้งเมียนมา ไทยและลาว พบจุดความร้อนกว่า 100 จุด แต่ไม่พบหมอกควันปกคลุม การแจ้งเตือนได้ลดระดับลงเหลือเป็นระดับกลาง และจะลดสู่ระดับปกติต่อไป โดยจะลดความเข้มข้นของมาตรการลง แต่จะขยายผลสู่การวิจัย เพื่อนำมาตรการไปสู่การปฏิบัติ เพื่อหามาตรการที่เหมาะสมที่ปฏิบัติได้จริง ...

Read More »

ตร.ภาค5 รวบเกย์หนุ่มลวงเด็กหนุ่ม19ปีส่งภาพลับเฉพาะ ก่อนข่มขู่รีดทรัพย์แลกไม่ลงโซเซียล อีกรายหนุ่มใหญ่โหลดภาพโป๊เด็กสะสมในคอมฯเพียบ

วันที่ 28 เมษายน 2563 พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5 สอบปากคำนายณัฐวุฒิ กลิ่นหอม อายุ 20 ปี (เสื้อยืดสีขาว) ผู้ต้องหาคดีรีดทรัพย์ และนายปิยะวาสน์ เบญจวรรณ อายุ 40 ปี (เสื้อยืดสีแดง) ผู้ต้องหาคดีครอบครองสื่อลามกอนาจาร หลังถูกชุดสืบสวน ตำรวจภูธรภาค 5  ชุดปฎิบัติการ ตม.5 และ ชุดปฎิบัติการ บก.ปคม. ติดตามจับกุมตัวได้เช้านี้ จากการสอบสวนนายณัฐวุฒิ ก่อคดีเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ต่อเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563  ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นเด็กหนุ่ม อายุ 19 ปี นักศึกษาสถาบันมีชื่อแห่งหนึ่ง เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สารภี  ว่าถูกคนร้ายหลอกให้ถ่ายคลิปโป๊ ส่งไปให้ดูทางกลุ่มแอปพลิเคชั่นบลูด์ (Blued) เป็นกลุ่มเฉพาะชายรักชาย เพื่อให้สมาชิกแลกเปลี่ยนคลิปโป๊เปลือย แต่ชายคนดังกล่าวไม่ส่งภาพลับของตัวเองมาให้ผู้เสียหายดู และเงียบหายไป ต่อมาชายคนดังกล่าวได้ใช้ภาพโปรไฟล์ปลอมเป็นบุคคลอื่น ส่งข้อความมาหาผู้เสียหายทั้งทางเฟซบุ๊ก และอินสตราแกรม พร้อมส่งรูปโป๊ของผู้เสียหายมาให้ดู ...

Read More »