Monthly Archives: November 2019

รองนายกฯ ‘สมคิด’ เปิดงานออกแบบแห่งปี ‘Chiang Mai Design Week 2019’ย้ำทุกฝ่ายเลิกทะเลาะ หันมาร่วมมือฝ่าวิกฤตสงครามการค้า ผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเมืองที่สร้างสรรค์

เมื่อเวลา 09.45 น​. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ที่หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Design Week 2019 ภายใต้แนวคิด Better City, Better Living ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2562 บริเวณพื้นที่หลักย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อาทิ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา สำนักงานยาสูบ และ TCDC เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และจีน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเอกชน ตลอดจนนักออกแบบร่วมกิจกรรมคับคั่ง ดร.สมคิด กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรม ...

Read More »

รัฐบาลญี่ปุ่นมอบถังหมักเชื้อจุลินทรีย์ ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช-เครื่องบรรจุหีบห่อผลิตผลแบบฟิล์มยืดได้ หนุนกิจกรรม ‘โครงการหลวง’

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง รับมอบถังหมักเชื้อจุลินทรีย์ ป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช และเครื่องบรรจุหีบห่อผลิตผลแบบฟิล์มยืด ของโครงการส่งเสริมวงจรเกษตรกรรมและพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ในภาคเหนือของประเทศไทย จากนายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (หรือโครงการคุซะโนะเนะ) ทั้งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของ ‘โครงการหลวง’ หลังจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโปรดเกล้าให้ก่อตั้งขึ้น ในปี 2512 เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อยบนพื้นที่สูง และแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาป่าไม้ถูกทำลาย และปัญหาการปลูกพืชเสพติด เป็นต้น โดยปัจจุบันโครงการหลวงมีศูนย์วิจัยและพัฒนาถึง 39 แห่งในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ ให้การช่วยเหลือเกษตรกร 49,624 ครัวเรือนใน 263 หมู่บ้าน  เพื่อลดปัญหาการเผ่าป่าจากการทำไร่เลื่อนลอยอย่างที่เคยทำมาในอดีต โครงการหลวงได้ส่งเสริมให้ชนกลุ่มน้อยทำเกษตรกรรมชีวภาพแบบครบวงจร ทั้งการศึกษาวิธีทำปุ๋ยและการกำจัดศัตรูพืชแบบชีวภาพ  การผลิต และการจำหน่าย  รวมถึงพัฒนาการบรรจุและจัดส่งผลิตภัณฑ์อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นโครงการพัฒนาที่อยู่มากมาย แต่ที่ผ่านมา กระบวนการผลิตส่วนใหญ่ยังอาศัยแรงงานมนุษย์เป็นหลัก ทำให้ยากต่อการเพิ่มหรือขยายประสิทธิผล ดังนั้น การปรับเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ให้มากขึ้นจึงเป็นสิ่งจำเป็น จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้การสนับสนุนโครงการจัดหาถังหมักเชื้อจุลินทรีย์ ป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช และเครื่องบรรจุหีบห่อผลิตผลแบบฟิล์มยืดแก่โครงการหลวงเป็นมูลค่า 3,150,000 ...

Read More »

เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ งาน ‘หัตถกรรม ของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 29’ (Gift Fair 2019)  29 พ.ย.– 8 ธ.ค. ยกระดับงานหัตถกรรมภูมิภาคโกอินเตอร์ หนุนกลุ่ม Startup สร้างโอกาสด้านการตลาด ยกขบวนสินค้ากว่า 400บูทราคาโรงงาน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน ‘หัตถกรรมของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 29’ หรือ Gift Fair 2019 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กงสุลใหญ่จากประเทศต่างๆ ในพื้นที่ ตลอดจนผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นางวัชรา  จีรประภาพงศ์  ประธานจัดงาน“หัตถกรรมของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 29 ”(Gift Fair 2019) กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัดงาน ‘หัตถกรรม ของขวัของที่ระลึก ครั้งที่ 29’ หรือ Gift Fair 2019 ขึ้น ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2562 ...

Read More »

สนุกสนาน-เร้าใจ กับการแสดงละครประจำปี2562 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เรื่อง ‘ขุนช้าง-ขุนแผน’ตอนพระไวยแตกทัพ ตลอดเดือนธันวาคมนี้

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม โดย ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ซ้อมใหญ่เหมือนจริงการแสดงละครประจำปี 2562 เรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน ตอน พระไวยแตกทัพ โดยเปิดโอกาสให้สื่อมวลชน และสถานศึกษา ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนเชียงใหม่ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ เด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติ และโรงเรียนกาวิละอนุกูล เข้าชมการแสดงจนแน่นโรงละคร พร้อมเสียงปรบมือในความสามารถของนักแสดงทุกคน ทั้งนี้รอบปฐมทัศน์จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. และรอบทั่วไป วันที่ 2 – 20 ธันวาคม 2562 (เฉพาะวันและเวลาราชการ) เวลา 09.00 น. และเวลา 13.00 น. ณ โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ บัตรเข้าชมสำหรับ ประชาชนทั่วไปราคา 200 บาท นักเรียน – นักศึกษาราคา 100 บาท สำหรับสถานศึกษาที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ ...

Read More »

สภาอุตสาหกรรมฯ ทำดีครบรอบ36ปี มอบเครื่องมือ-อุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลห่างไกล ร่วมอนุรักษ์ยางนา-ขี้เหล็ก ดูแลสาธารณประโยชน์-ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมรวงข้าว โรงแรมสมายล์ ล้านนา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายอนุชา  มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ แถลงเปิดตัวโครงการกิจกรรมทำดีครบรอบ 36 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลห่างไกล ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางโรงพยาบาลมีความต้องการใช้จริงและจะเกิดประโยชน์กับผู้ป่วยมากที่สุด พร้อมสนับสนุนสมาคมยางนา-ขี้เหล็กสยาม เพื่อการอนุรักษ์ถนนเส้นวัฒนธรรมให้คงอยู่กับจังหวัดเชียงใหม่สืบไป “ปีนี้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานครบรอบ 36 ปี ประกอบกับเป็นปีมหามงคลที่พระพรหมมงคล  (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เจริญอายุวัฒนมงคล ครบ 8 รอบ จึงมีความเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดสร้างพระพุทธรูปเป็นที่ระลึก พุทธลักษณะเป็นพระพุทธสิหิงค์ (เชียงแสน สิงห์ ๑) ขึ้น เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมาดำเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ จึงเกิดโครงการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่กับกิจกรรมทำดีครบรอบ 36 ปี ขึ้น ด้วยการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลห่างไกล คือ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 294,262.54 บาท โรงพยาบาลอมก๋อย จำนวน 383,000 บาท  โรงพยาบาลดอยเต่า จำนวน ...

Read More »

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ชวน ‘แอ่วเฮือน เยือนผญา’ชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ-เรียนรู้วิถีชีวิตล้านนา

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา ‘แอ่วเฮือน เยือนผญา’ ครั้งที่ 8 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยการวางโคมดาวเป็นสัญลักษณ์ โดยมีทายาทเจ้าของเรือนเก่าโบราณล้านนา กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เมียนมา และผู้แทนกงสุลต่างประเทศ นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ภายใต้แนวคิดตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก : ล้านนาสร้างสรรค์ หวังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตด้านศิลปวัฒธรรม วิถีชีวิตล้านนา โดยบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม กลุ่มพ่อครู สล่า และผู้นำชุมชนมาจำลองวิถีชีวิตวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ประเพณีที่ยังคงสืบสานกันมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้ผู้ที่มาศึกษา เที่ยวชมได้เห็นและสัมผัส เรียนรู้ภูมิปัญญาผ่านการปฏิบัติและสามารถนำความรู้ที่ไปพัฒนาและต่อยอดสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์  โดยกิจกรรมตลอดทั้ง 3 วันประกอบด้วย กิจกรรมสาธิตวิถีชีวิต ...

Read More »

‘เหมยขาบ’ ขาวโพลนบนยอดหญ้า ยอดดอยอินทนนท์หนาวจัด7องศาฯ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เช้านี้สภาพอากาศในตัวเมืองเชียงใหม่เย็นลงอย่างเห็นได้ชัด โดยพบว่ามีหมอกลงหนากว่าทุกวันที่ผ่านมา วัดอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 15-18 องศาเซลเซียส ในขณะที่ตามอำเภอรอบนอกบางพื้นที่มีหมอกหนาทึบและอุณหภูมิลดลงเหลือเพียง 14 องศาเซลเซียสเท่านั้น ในขณะที่บริเวณยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง แม้ว่าอุณหภูมิต่ำสุดไม่ต่ำมากนักคือ 7 องศาเซลเซียสเท่านั้น แต่กลับเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็ง หรือ เหมยขาบ (แม่คะนิ้ง) เป็นเกล็ดน้ำแข็งสีขาวเกาะกระจายเป็นบริเวณกว้างตามยอดหญ้า ภายในสถานีเรดาร์​กองทัพ​อากาศ ซึ่งอยู่บนยอดดอยเพียงจุดเดียว เพราะบริเวณเส้นทางเดินป่าอ่างกาและส่วนจุดชมวิวด้านนอกมีเพียงอากาศที่เย็นจัดและหมอกลงเท่านั้น อย่างไรก็ตามบริเวณจุดชมวิวกิ่วแม่ปาน และตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ยังคงมีนักท่องเที่ยวหนาแน่นในทุกจุด ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคใต้ที่ต้องการเดินทางขึ้นมาสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามของขุนเขาและไม้ดอกเมืองหนาวในภาคเหนือ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

องค์การสวนสัตว์ฯ เดินหน้าเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมประจำปีของนักการศึกษาสวนสัตว์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 7 ตัวแทนสวนสัตว์-นักอนุรักษ์150ชีวิตจากทั่วภูมิภาคเอเชีย ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มุ่งสร้างเครือข่ายยกระดับการดูแลสัตว์ระดับสากล

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  นายสุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์  เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปีของนักการศึกษาสวนสัตว์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 7 (Asian Zoo Educators Conference : AZEC 2019)  ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “เพลิน (P-L-E-A-R-N) Play and Learn with Education of Asia Through Research for Nature”  นายสุเมธ  กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ องค์การสวนสัตว์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม AZEC 2019, Thailand  ระหว่างวันที่ 25–28 พฤศจิกายน 2562 ที่ ห้องเชียงทอง1 ศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านการศึกษา ผ่านเวทีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ  การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน เช่น Ms. Debra ...

Read More »

‘วราวุธ’ ลงพื้นที่ต้นแบบ ‘ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า’แม่ทา-เชียงใหม่

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน 10 หมู่บ้าน พร้อมมอบกล้าไม้ให้ผู้แทนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผู้แทนจากชุมชนที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน หรือ คทช.จากทั่วประเทศ และประชาชนในตำบลแม่ทา เข้าร่วม  ทั้งนี้ชุมชนบ้านแม่ทา ถือเป็นชุมชนต้นแบบตามนโยบาย ‘ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า’ ที่สามารถจัดการ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของชุมชนได้อย่างยั่งยืน เพราะภาคประชาชนได้เข้าร่วมศึกษาและกำหนดเขตพื้นที่ป่าชุมชนและที่ดินทำกินร่วมกับส่วนท้องถิ่น ลดการทำลายและรักษาทรัพยากรไว้ ทำให้ทุกวันนี้ชุมชนบ้านแม่ทา มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความสมดุลและยั่งยืนในวิถีของชุมชนและธรรมชาติ นายวราวุธ กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมที่ดีโดยรวมของทั้งประเทศ และเห็นถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่ามาอย่างไม่ถูกต้อง จึงแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อเร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิ์ร่วมในการจัดที่ดินของชุมชน ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร และการรุกล้ำเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยอนุญาตให้อยู่อาศัยอย่างถูกต้อง ในลักษณะแปลงรวม ซึ่งการดำเนินงานของ คทช. ช่วยให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา ให้อยู่อาศัยทำกินได้อย่างถูกต้อง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันชุมชนและหน่วยงานรัฐได้ร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างยั่งยืนในลักษณะที่เกื้อกูลต่อการอนุรักษ์ เกิดความร่วมมือกันระหว่างชุมชนและหน่วยงานรัฐในการฟื้นฟูสภาพป่า ส่งผลให้พื้นที่ป่าของประเทศเพิ่มขึ้นอีก สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ผู้ว่าฯนำลูกเสือและเนตรนารีเชียงใหม่ วางพวงมาลาถวายราชสดุดี ‘วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า’

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาส ‘วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า’ หรือ วันลูกเสือไทย ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ทรงจัดตั้งกองลูกเสือขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 โดยมีคณะลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด เข้าร่วมพิธีกว่า 1,500 คน นายเจริญฤทธิ์ กล่าวว่า ทุกวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ถือเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งของบรรดาลูกเสือ เนตรนารี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ทั้งนี้กิจการลูกเสือนับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยิ่ง เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานให้กับเด็กและเยาวชน ในเรื่องความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างความสามัคคี ภายใต้คติประจำใจลูกเสือทุกคนว่า ‘เสียชีพอย่าเสียสัตย์’ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนนำไปสู่การพัฒนาให้เยาวชนเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติในอนาคต สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »