Monthly Archives: June 2019

‘ซันสวีท’ เปิดฟาร์ม ชูแนวคิด ‘นวัตกรรมก้าวหน้า นำพาเกษตรกรยุคใหม่เข้าสู่ Thailand 4.0’ ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร

ช่วงเช้า วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ที่ ศูนย์การเรียนรู้ KC FARM ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 4” ซึ่งได้จัดติดต่อกันมาเป็นครั้งที่ 4 มุ่งเน้นการยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานของประเทศให้มีศักยภาพสูง และเพื่อเผยแพร่ความรู้และจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ Smart Farming ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ทางการเกษตร แสดงโชว์สายพันธุ์ข้าวโพดหวานหลากหลายสายพันธุ์และพืชผลนานาชนิด นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า นวัตกรรมเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อการเกษตร และช่วยให้เกษตรกรรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงและทำการเกษตรได้ง่ายขึ้น เช่น ให้น้ำผ่านระบบอัตโนมัติ การใช้เซนเซอร์วัดความชื้นในดิน ซึ่งบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้นำนวัตกรรมมาใช้ในการเกษตร ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่เกษตรกรจะสามารถเข้าถึงนวัตกรรมต่างๆได้ โดยการร่วมกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหน่วยงานเอกชนอื่นๆ ซึ่งนำแนวคิดแบบคนรุ่นใหม่ โดยการใช้ความรู้จากการศึกษาวิจัยมาปฏิบัติจริง สิ่งที่เห็นวันนี้ ประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเอกชน รัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ เกษตรกรที่เข้าร่วมในระบบเอกชน ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจ คล้ายเครื่องยนต์ที่ต่างเป็นฟันเฟือง ถ้าธุรกิจอยู่ได้เกษตรกรก็อยู่ได้ ถ้าเกษตรกรอยู่ได้ธุรกิจก็สามารถดำเนินต่อไป การที่บริษัท ซันสวีทฯ ได้นำเครื่องมือและนวัตกรรมทางการเกษตรมาทดสอบ ...

Read More »

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯชวนหนอนหนังสือ แอ่วงาน ‘เชียงใหม่บุ๊คแฟร์’ครั้งที่4 พบกับ216บูธ10วันเต็ม ที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ต

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนางสุชาดา สหัสกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ร่วมกันเปิดงาน ‘เชียงใหม่บุ๊คแฟร์’ครั้งที่ 4 ด้วยการเปิดหนังสือเล่มใหญ่ ซึ่ง PUBAT ร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อมอบโอกาสพิเศษให้กับชาวเชียงใหม่และภาคเหนือ ได้ร่วมกันเปิดประสบการณ์ใหม่ ท่องไปกับดินแดนตัวหนังสือ ภายใต้แนวคิด ‘รักคนอ่าน’ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า โดยส่วนตัวเป็นคนชอบอ่านหนังสือมาก เพราะคิดว่าได้แนวคิดที่หลากหลายในการนำมาใช้กับการบริหารงาน ได้ท่องเที่ยวในสถานที่น่าสนใจ รวมทั้งได้เรียนรู้ในสิ่งที่สนใจไปกับโลกหนังสือ และปัญหาของประเทศไทยยังมีช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนมาก การจะแก้ปัญหาได้มีสองทาง คือ สาธารณสุข และการศึกษา ซึ่งหนังสือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดในการเรียนรู้ในทุกเรื่อง เยาวชนและเด็กๆ ของเราสามารถซื้อหาความรู้ได้ง่ายและประหยัด ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุน นางสุชาดา สหัสกุล นายกสมาคม PUBAT กล่าวเสริมว่า เราต้องการส่งเสริม ‘วัฒนธรรมการอ่าน’ ให้กับคนไทยทุกเพศทุกวัยสนใจและรักการอ่านมาก ...

Read More »

สสจ.เชียงใหม่แถลงดับแล้ว1ราย ด้วย ‘ไข้เลือดออก’

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นางสุธีรัตน์  มหาสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวว่า ช่วงนี้เป็นฤดูฝนเป็นช่วงระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงต้องดำเนินการและติดตามสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกอย่างใกล้ชิด จากการเฝ้าระวังและการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าตั้งแต่วันที่  1  มกราคม –  22  มิถุนายน  2562   จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  จำนวน  383  ราย เป็นคนไทย 343 ราย คิดเป็น 21.40% และชาวต่างชาติ 40 ราย พื้นที่ที่พบผู้ป่วยมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอฮอด และอำเภอจอมทอง ตามลำดับ “ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว  1  ราย  เป็นเด็กชาย อายุ 12 ปี ภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอฝาง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโรค โดยทีมสอบสวนโรคโรงพยาบาลนครพิงค์ ทำการสอบสวนโรค ณ หอผู้ป่วยโรงพยาบาลนครพิงค์ และทีมสอบสวนโรคอำเภอฝางลงพื้นที่สอบสวนการระบาด และควบคุมโรคในพื้นที่ ...

Read More »

เปิดวิสัยทัศน์ ‘วโรดม ปิฏกานนท์’ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ชูความเข้มแข็งด้วยนวัตกรรมดิจิตอล เชื่อมองค์กรพันธมิตร มุ่งตลาดการค้าต่างประเทศ

ค่ำวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมคุ้มคำหลวง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ บิสซิเนส ปาร์ค อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมกงสุลต่างประเทศประจำเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีการสถาปนาหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 22 ประจำปี     2562-2563 โดยนายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ ‘หอการค้าเชียงใหม่เข้มแข็งด้วยนวัตกรรมดิจิตอล เชื่อมโยงสมาชิกและองค์กรพันธมิตร มุ่งตลาดการค้าต่างประเทศ’ ประกาศผลักดันโครงการ Flagships  เร่งรัดสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 การเป็นนครแห่งการดูแลสุขภาพ  Wellness City –Medicopolis โครงการ Smart City – MICE City  ควบคู่กับการเมืองการศึกษา (University Town-Education Hub) ด้านสิ่งแวดล้อมดันกฎบัตรเชียงใหม่ (Chiang Mai Charter) แก้ปัญหาหมอกควันยั่งยืน พร้อมชูพื้นที่เชียงใหม่เป็น ‘มรดกโลก’ ในโซนที่เหมาะสม หรือ ...

Read More »

เชียงใหม่จับบิ๊กล็อต ยาบ้า5.4ล้านเม็ด ไอซ์145กก. เคตามีน40กก. ซุกถ้ำกลางป่าอ.เชียงดาว คาดเครือข่ายพ.อ.จะลอโบ่ ขนมาพักก่อนลำเลียงส่งประเทศที่สาม

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2562 พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ( ตชด. ) ฝ่ายปกครอง และทหาร ร่วมกันแถลงข่าวผลการปฎิบัติการสกัดกั้นและยึดยาเสพติดจำนวนมาก หลังจากเจ้าหน้าที่กองร้อยตชด. ที่ 335  ลาดตระเวนบริเวณพื้นที่แนวชายแดนไทย–เมียนมา ใน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ค่ำเมื่อวานนี้ และพบยาเสพติดบรรจุในถุงกระสอบกว่า 64 ใบ ซุกซ่อนอยู่ในถ้ำแกลบ  จึงลำเลียงออกมาเพื่อตรวจนับ เบื้องต้นพบเป็นยาบ้าจำนวน 5.4 ล้านเม็ด  ยาไอซ์บรรจุในถุงชาสีทองจำนวน 145 กิโลกรัม และเคตามีนบรรจุในถุงชาสีเขียวจำนวน 40 กิโลกรัม  จากนั้นจึงลำเลียงของกลางทั้งหมด มายังกองร้อย ตชด.ที่ 335 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พล.ต.ต.สุนทร ระบุว่า ก่อนเดินทางมาแถลงข่าวได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่ตามแนวชายแดน  เพื่อวางแผนสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดของชนกลุ่มน้อยที่อาศัยช่องทางในพื้นที่นี้ลำเลียงเข้ามา ซึ่งก่อนหน้านี้ทหารก็เคยพบยาเสพติดซุกซ่อนไว้ในถ้ำมาแล้ว เจ้าหน้าที่จึงเพิ่มความเข้มงวดและเพ่งเล็งจุดที่เป็นถ้ำมากขึ้น เพราะจากการข่าวพบว่าจะมีการขนลำเลียงยาเสพติดเข้ามาแบบกองทัพมดเพื่อมาซุกซ่อนไว้ในพื้นที่อีกจำนวนมาก “ยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ทั้งหมดคาดว่าเป็นของเครือข่ายชนเผ่ามูเซอ ของ พ.อ.จะลอโบ่ หรือ พ.ท.ยี่เซ  ขณะเดียวกันยาบ้าที่พบจะมีสีแดงที่เข้มกว่ายาบ้าปกติที่พบ คาดว่าจะมีการผสมเมทเอเฟตามีนในปริมาณมาก ...

Read More »

เชียงใหม่เร่งรัดแก้ปัญหา ‘คลองแม่ข่า-คลองสาขา’ขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 26 มิถุนาบน 2562 ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าและคลองสาขา (วาระพิเศษ) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าและคลองสาขา โดยที่ประชุมหารือในประเด็นการติดป้ายประกาศให้เจ้าของสิ่งปลูกสร้างที่มีการบุกรุก หรือสร้างคร่อมทับลำคลอง ให้ทำการรื้อถอนอย่างเร่งด่วน และในส่วนของสิ่งปลูกสร้างที่ไม่สามารถหาเจ้าของสิ่งปลูกสร้างนั้นได้ ให้มีการดำเนินการไปตามกฎหมาย       ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำ 3 มาตรการหลักในการดำเนินการ คือ การยึดหลักกฎหมาย การตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องหรือไม่ และการแยกส่วนให้ชัดเจนว่าสิ่งปลูกสร้างนั้นมีการบุกรุกในรูปแบบใด และให้เข้าไปทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องของการรื้อถอน อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดวาระเร่งด่วนให้มีการพัฒนาคลองแม่ข่า บริเวณช่วงประตูน้ำท่าแพถึงสะพานแม่ข่า (ลอยเคราะห์) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นี้ ซึ่ง พ.อ.พิสิฐ จงวัฒนาไพศาล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน มณฑลทหารบกที่ 33 ชี้แจงในที่ประชุมถึงการบุกรุกในพื้นที่คลองแม่ข่า (คลองร่องกระแจะ) ว่า พบผู้บุกรุก 186 หลัง แบ่งเป็นบุกรุกบางส่วน 101 หลัง และบุกรุกคร่อมคลอง 85 หลัง ทั้งหมดดจ้าหน้าที่มีการติดประกาศให้รื้อถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

โรงเรียนวังวรดิศ กับข้อเท็จจริงของ ‘ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข’

เช้าวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สนทนาและตอบคำถามกับคณะข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ‘โรงเรียนคุณชายสุภาพบุรุษจุฑาเทพ และตามรอยบุพเพสันนิวาส‘ ณ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ความว่า : อยู่ในใจข้าพเจ้าตั้งแต่วันแรก คือ เมื่อวันที่สมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งได้ยกประเด็นนี้ขึ้นในวันประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2562 กระทั่งวันนี้ข้าพเจ้ายังมีคำถามนี้อยู่ในใจและหาคำตอบอยู่ ข้าพเจ้าอาจจะมีข้อสังเกตที่แตกต่างบ้างตรงที่ว่า เมื่อพรรคการเมืองหนึ่งกล่าวอ้างเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับพรรคในการประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อ 5 มิถุนายน 2562 ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่ได้ทักท้วงและผ่านการพิจารณามาได้เนิ่นนาน ข้าพเจ้ามองว่า ความรับผิดชอบและความไม่เข้าใจในบริบทของการปกครองจะตกอยู่กับผู้ใดหรือองค์กรใด ข้าพเจ้ากำลังกล่าวถึงสาเหตุอันใดที่พรรคการเมืองหนึ่งไม่ระบุถ้อยคำ ‘ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข‘ ไว้ในกฎระเบียบและข้อบังคับพรรค ซึ่งแตกต่างจากพรรคการเมืองอื่นๆ อันถือเป็นจารีตประเพณีทางการปกครองของประเทศไทย แต่กลับเลี่ยงการใช้ถ้อยคำเป็น ‘ระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ‘ ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่า ระดับเจ้าหน้าที่หรือแม้แต่ผู้รับผิดชอบกลั่นกรองงานของหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการควบคุมดูแลและดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง พรรคการเมืองน่าจะขาดประสบการณ์ ความรอบรู้ในการตรวจสอบหรือแม้แต่ศึกษาในรายละเอียดการใช้ภาษา ความเข้าใจประวัติศาสตร์ทางการปกครอง สารัตถะหรือเนื้อหาสาระสำคัญอย่างรอบคอบถี่ถ้วน ข้าพเจ้าใคร่เปรียบว่าผู้เป็นครูต้องมีเมตตาต่อศิษย์ แนะนำสั่งสอนอบรมศิษย์ หาใช่ปล่อยปละละเลยให้ศิษย์กระทำผิดหรือมีความบกพร่อง ซึ่งโดยข้อเท็จจริง ข้อความ ‘ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข’ คือ การถวายพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ พระผู้ทรงเป็นองค์พระประมุขปกเกล้าฯ ...

Read More »

เชียงใหม่เตรียมพร้อม รับมือ ‘พายุฝน’ เตือนเดือนสิงหาคมฝนหนัก

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดเชียงใหม่ แถลงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน พร้อมแนะวิธีป้องกันอย่างถูกวิธี โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ให้ระมัดระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2562 ทางจังหวัดเชียงใหม่จึงประกาศเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยซักซ้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการแจ้งเตือนเพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวป้องกัน หรืออพยพออกจากพื้นที่ จัดเตรียมสถานการณ์รองรับ ดูแลตกแต่งกิ่งไม้ป้องกันการหักโค่นในเขตเส้นทาง โดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและสังเกตระดับน้ำ ไม่ทิ้งเศษปฏิกูลที่ขวางทางน้ำไหล ส่วนนายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงาน ปภ. จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงนี้ปริมาณฝนน้อยกว่า 50% แต่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนให้ระมัดระวังอันตรายเพราะอาจมีฝนเพิ่มขึ้น 40-60% เนื่องจากผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกหรือทะเลจีนใต้ ทาง ปภ.เชียงใหม่ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการรับมือแล้ว โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก ...

Read More »

4จังหวัดเหนือตอนบน ร่วมมือจัด ‘Lanna Expo 2019’อวดผ้าแม่แจ่มอายุ100ปี ชุดกาแฟลายตีนจก ลูกประคบเซรามิค งานผ้ายกดอกลำพูน อันซีน-กลุ่มชาติพันธุ์ พบกัน28มิย.-7กค.นี้

เย็นวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมแชงกรี–ล่า เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo 2019 ภายใต้แนวคิด ‘กินดี อยู่ดี วิถีล้านนา นำคุณค่าสู่อาเซียน’ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐเอกชน ร่วมกิจกรรมและชมสินค้าบางส่วนที่นำมาจัดแสดงด้วยความสนใจ    ​ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กล่าวว่า งาน Lanna Expo ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย ...

Read More »

ททท.จับมือพันธมิตร เปิดตัวโครงการ ‘Green Card’ชวนเที่ยวเชียงใหม่หน้าฝน มอบส่วนลดและสิทธิประโยชน์กว่า100รายการ เริ่ม1กรกฎาคม–15กันยายน2562

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2562 น.ส.ภัคนันท์ วินิจฉัย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานเชียงใหม่ นางละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ นายดำรง องอาจ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ นายอนันตชัย วัณณะพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สายการบิน VIETJET ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ Chiangmai Green Card ส่งเสริมการท่องเที่ยว Green Season ณ เคลิ้ม – Klerm Coffee จังหวัดเชียงใหม่ น.ส.ภัคนันท์ วินิจฉัย ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการ Chiangmai Green Card เป็นความร่วมมือ ระหว่าง ททท. ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว และหน่วยงานพันธมิตรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมกระตุ้นการเดินทางและ การใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวผ่านสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียว อาทิ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กิจกรรมท่องเที่ยว Soft Adventure ที่พัก ร้านอาหาร ...

Read More »