Monthly Archives: January 2019

สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์กรพันธมิตร ชวนร่วม ‘งานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี’ ครั้งที่ 1

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 และสืบทอดพระปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อสตรีไทยในด้านศิลปาชีพ และบทบาทหน้าที่ของสตรีไทย ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีไทยได้มีความรู้ความสามารถตามหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และยกย่องเชิดชูสตรีไทย ด้วยการสร้างค่านิยมที่ดีให้สังคมให้ยอมรับบทบาท ความสามารถ และคุณค่าของสตรีไทย ตลอดจนเป็นการรวมพลังของสตรีและกลุ่มองค์กรสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความเข้มแข็งภายใต้บริบทของจังหวัดเชียงใหม่ ในการร่วมมือกันทำกิจกรรมการกุศลสำหรับดำเนินงานพัฒนาอาชีพสตรีเด็ก และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงใหม่ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่  เปิดเผยว่า ทางสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ จึงร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร ประกอบด้วย สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ตำรวจภูธรภาค 5 และเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดโครงการจัด งานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ระหว่างวันศุกร์ที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ...

Read More »

บสย.แต่งตั้ง 3 ผู้บริหารระดับสูง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป มีผลตั้งแต่ 1กุมภาพันธ์ 2562เป็นต้นไป

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยคณะกรรมการ บสย. มีมติแต่งตั้ง 3 ผู้บริหารระดับสูง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป คือ นายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ ทำหน้าที่ สนับสนุนงานรองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ รับผิดชอบงานนโยบาย การกำกับดูแล การบริหารจัดการงานและให้คำปรึกษาแนะนำฝ่ายงานภายใต้สายบังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย และปฎิบัติตามนโยบายเป้าหมายและแผนกลยุทธ์องค์กร ดูแลและบริหาร 3 ฝ่ายงาน คือ 1.ฝ่ายตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแนะนำและส่งเสริมการค้ำประกันกับหน่วยงานพันธมิตรทางธุรกิจ บริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าและการให้คำแนะนำการใช้บริการของ บสย. (Call Center) 2.ฝ่ายวิเคราะห์การค้ำประกัน รับและพิจารณาอนุมัติคำขอค้ำประกันและพิจารณาคำขอหลังการค้ำประกัน 3.ฝ่ายกิจการสาขา 1-2 ด้านการพัฒนาธุรกิจและจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันการเงิน หน่วยงานพันธมิตรทางธุรกิจ ประสานงานและให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลการขอใช้บริการ บสย.และ ตรวจเยี่ยมลูกค้า นางดุสิดา ทัพวงษ์ เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และการเงิน ทำหน้าที่สนับสนุนงาน รองผู้จัดการทั่วไป สายกลยุทธ์และการเงิน รับผิดชอบงานนโยบาย การบริหารจัดการงานและให้คำปรึกษาแนะนำฝ่ายงาน ดูแลและบริหาร 5 ฝ่ายงาน คือ 1.ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร การจัดทำแผนและยุทธศาสตร์ และงบประมาณองค์กร การติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานของทุกสายงาน ...

Read More »

‘ออฟฟิศเมท เชียงใหม่’ปรับโฉม ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ เน้นสินค้าดีมีคุณภาพ

เมื่อเวลา 11.45 น. วันที่ 31 มกราคม 2562 นายโฆษิต เลขานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ ออฟฟิศเมท นำทีมบริหารเปิดตัว ออฟฟิศเมท เชียงใหม่ ซึ่งปรับรูปโฉมใหม่ เป๊ะปังทุกตารางนิ้วทั้งสาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจแนวใหม่ ด้วยสินค้าอุปกรณ์สำนักงาน ไอที เฟอร์นิเจอร์ สินค้าและบริการเพื่อธุรกิจต่างๆ แบบครบและจบในที่เดียว รองรับการดำเนินธุรกิจทุกประเภทและองค์กรทุกขนาด เพื่อผู้ประกอบการเชียงใหม่เลือกช้อปสะดวกและเพลิดเพลินได้ทุกวัน นายโฆษิต เลขานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ ออฟฟิศเมท กล่าวว่า ลูกค้าจะต้องทึ่งกับสไตล์การแต่งร้านที่เน้นบรรยากาศที่อบอุ่น โล่ง สบาย เหมือนเดินเลือกซื้อของอยู่ที่บ้าน เพราะดีไซน์ที่ถูกใจและฟังก์ชั่นครบ เป็นแรงดึงดูดใจให้ลูกค้าเดินเข้ามาในร้านด้วยความประทับใจในความสวยงามที่แตกต่างจากเดิม พร้อมแคตตาล็อกสั่งซื้อสินค้าทุกชนิดกว่า 20,000 รายการได้ภายใน 2 วัน “สินค้าที่ขายดีที่สุดในออฟฟิศเมท คือ เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเราคัดเลือกของดีจากแห่งผลิตมาจำหน่ายในราคาที่สมเหตุสมผล เรียกว่าโดนใจทั้งดีไซน์และคุณภาพ สร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า ซึ่งหลังการปรับโฉมใหม่ในสาขาที่ผ่านมาทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10-15%” นายโฆษิต กล่าว น.ส.วิลาวรรณ ฤกษ์เกรียงไกร  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ออฟฟิศเมท ...

Read More »

SUN จัดงานข้าวโพดหวาน ‘ซันสวีท’ครั้งที่6 โอกาสเพิ่มผลผลิตและคุณภาพที่ดีเพื่อเกษตรกรยิ้มสดใส

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านส่งออกข้าวโพดหวานภายใต้แบรนด์ KC จัดงานข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด ‘โอกาสเพิ่มผลผลิตและคุณภาพที่ดีของข้าวโพดหวาน เพื่อเกษตรยิ้มสดใส’ โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาวิชาข้าวโพดหวานคุณภาพ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรไปปฏิบัติจริงและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป โดยดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (SUN) และนางอัมพันธ์ สุริยัง ผู้จัดการฝ่ายผลิต (SUN) นำทีมบริหารร่วมให้การต้อนรับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ เอกชน และชาวต่างชาติที่มาร่วมงานด้วยความสนใจเป็นจำนวนมาก พร้อมประกาศเดินหน้าพัฒนาข้าวโพดหวานและเกษตรกรไทยสู่เกษตรยุคใหม่ 4.0 ทั้งนี้ยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือได้รับรู้การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดหวานฝักสดได้อย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และเปิดโอกาสให้บริษัทเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และสารเคมีกลุ่มอารักขาพืช มาเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ KC Farm ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรก็ตามภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการทางด้านวิชาการ โดยบริษัท ล็อกเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สกาย ...

Read More »

ม.ล.ปนัดดา ฝากข้าราชการใหม่รุ่นที่61 ยึด ‘5 Modules’หัวใจการปกครอง

วันที่ 30 มกราคม 2562 คณะข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 61 จากหลายส่วนราชการ นำโดย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ณ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่ง ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และคุณอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา ร่วมให้การต้อนรับคณะข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 61 โดย ม.ล.ปนัดดา ได้สนทนากับน้องๆ ข้าราชการ ในเรื่อง ‘ธรรมาภิบาลประเทศไทย‘ โดยเน้นในกรอบวิชาเรื่อง หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการศึกษา กล่าวถึง ‘5 Modules’ ที่สำนักงาน ก.พ. มอบหมายให้ ม.ล.ปนัดดา นำเสนอ ได้แก่ เรื่อง ระเบียบพิธีของผู้เป็นข้าราชการที่ดี สิ่งที่ต้องยึดมั่นปฏิบัติ และต้องละเลยการปฏิบัติ บริบทของผู้เป็นข้าราชการในบรรยากาศทางการเมืองการปกครองที่จะต้องวางตัวให้เหมาะสม มีความเมตตากรุณา เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา และรู้–รัก–สามัคคี การไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะตัวเราเป็นข้าราชการประจำ เป็นข้าของแผ่นดิน เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การเป็นนักการศึกษาและนักปฏิบัติ ...

Read More »

เชียงใหม่จัดระเบียบ ‘แรงงานต่างด้าว-นอกระบบ’ริมถนนอัษฎาธร สร้างภาพลักษณ์ที่ดีเมืองท่องเที่ยว

วันที่ 30 มกราคม 2562 ที่บริเวณซอยโรงหล่อ ถนนอัษฏาธร อำเภอเมืองเชียงใหม่ พ.อ.พิสิฐ จงวัฒนาไพศาล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน. จังหวัดเชียงใหม่ นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ สภ.เมืองเชียงใหม่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เทศกิจเทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจค้นแรงงานต่างด้าวและแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับนายจ้าง เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในจัดระเบียบแรงงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดระเบียบแรงงานจากถนนอัษฎาธรไปยังบริเวณสุสานสันติธรรม ซึ่งเป็นสถานที่ใกล้เคียงกับแรงงานที่มายืนรอการจ้างงานเป็นประจำทุกวัน เพื่อเป็นศูนย์กลางการจ้างงานชั่วคราว เนื่องจากมีแรงงานจำนวนมากมายืนรอจ้างงานจากนายจ้างอยู่บริเวณริมถนนดังกล่าวทั้งสองข้างทางอย่างไม่เป็นระเบียบ ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมมือกันบูรณาการการทำงานเพื่อการจัดระเบียบแรงงานดังกล่าว ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จะทำหนังสือแจ้งสถานที่ไปยังนายจ้างและผู้ประกอบการ พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ต้องการหางานทำและนายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานในสถานที่กำหนด ขณะเดียวกันทางจังหวัดจะมีมาตรการลงโทษและจัดกำลังเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบผู้ที่ฝ่าฝืน โดยกำหนดให้เริ่มเปลี่ยนสถานที่ไปยังบริเวณสุสานสันติธรรมในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีนโยบายและมาตรการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเพื่อการจ้างงานอย่างถูกกฎหมาย โดยขอความร่วมมือจากนายจ้างและแรงงานต่างด้าว ในการจัดระเบียบแรงงานและดูแลชุมชนร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของชุมชน การดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การรักษาความมั่นคง เพื่อสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข ตลอดจนประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจต่อสาธารณชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อชุมชน นายจ้าง และผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ตระหนักถึงผลกระทบของการจ้างงานผิดกฎหมายด้วย โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลกับนายจ้าง แรงงานต่างด้าว รับทราบว่าจะต้องทำอย่างไร ถึงจะทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ เพราะที่แล้วมาปัญหาเกิดจากแรงงานต่างด้าวทำงานเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจ ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่ความเรียบร้อยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนต่อไป สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯสอนเยาวชน ‘เลือกคบคน’เพื่ออนาคตของประเทศ

เมื่อบ่ายวันที่ 29 มกราคม 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ‘ แก่ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ม.ล.ปนัดดา กล่าวในการบรรยายพิเศษว่า ดีใจทุกครั้งที่ได้มา จ.ปทุมธานี ‘เมืองบัวหลวงของในหลวง‘ เสมือนได้กลับมาบ้าน เพราะรับราชการสนองพระเดชพระคุณที่ จ.ปทุมธานี นานกว่าทุกจังหวัด คือ ประมาณ 3 ปี อยากพูดกับลูกหลานทุกคนว่า ใจเราเท่านั้นจริงๆ จะสอบผ่านหรือไม่ผ่านข้อทดสอบชีวิตในช่วงเวลาเช่นนี้ ที่เป้าหมายของทุกคน คือ ต้องสอบให้ผ่าน และไม่ใช่เพียงแค่ผ่าน แต่ผ่านด้วยความราบรื่น เรียบร้อย สร้างความมีระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและสังคม หรือที่เรียกว่ากลยุทธ์ในการครองตน คน และงาน มีความสำเร็จในทางที่ถูกที่ดี “เคยพูดหลายครั้งว่าการคบผู้คนนับเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตปัจจุบัน เพราะสังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก คนดีมีความสามารถกลายเป็นไม่ค่อยอยากแสดงตัว ที่จะทะเลาะเบาะแว้งกับใคร ในขณะที่คนไม่ดี เอารัดเอาเปรียบก็ฉกฉวยโอกาสในเวลาที่คนดีมีศีลธรรม ปลีกตัวเข้าสู่วิเวก ...

Read More »

เชียงใหม่ยังฮอต ‘ตรุษจีน’2562 สายการบินจีนเพิ่มเที่ยวบินแล้วเกือบ100 สูงสุดเซี่ยงไฮ้-เชียงใหม่-เซี่ยงไฮ้82เที่ยวบิน

วันที่ 29 มกราคม 2562 นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ที่ปรึกษา 10 และรักษาการ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทชม.ทอท.) กล่าวว่า ในช่วงวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดในเทศกาลตรุษจีนของชาวจีน มีสายการบินที่ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษสองสายการบิน ได้แก่ สายการบินจุนเหยา จำนวน 82 เที่ยวบิน ในเส้นทาง เซี่ยงไฮ้–เชียงใหม่–เซี่ยงไฮ้ และสายการบินไชน่าอีสเทอร์น จำนวน 14 เที่ยวบิน ในเส้นทาง หนานหนิง–เชียงใหม่–หนานหนิง และชิงเต่า–เชียงใหม่–ชิงเต่า ประมาณการผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจำนวน 14,400 คน “ปัจจุบันมีสายการบินประจำที่ทำการบินตรงจาก ทชม.ไปยังจีนแผ่นดินใหญ่และเขตปกครองพิเศษของจีน จำนวน 17 สายการบิน ใน 16 เส้นทาง มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 38,000 คน และเพิ่มสูงกว่า 40,000 คน ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ สำหรับในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 39,000 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ ...

Read More »

ชวนแอ่วงาน ‘มหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าแม่แจ่ม’ครั้งที่26 เตรียมพบผ้าตีนจกร้อยปี 1-5ก.พ.นี้ คาดเงินสะพัดกว่า2ล้านบาท

วันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม แถลงถึงความพร้อมในการจัดงาน ‘มหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าแม่แจ่ม’ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของอำเภอแม่แจ่ม รวมทั้งสืบทอดศิลปะ และมรดกทางวัฒนธรรมล้านนา ตลอดจนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของผ้าตีนจกและผ้าทอชนเผ่า ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษนับร้อยปี และส่งเสริมอาชีพของประชาชนให้มีรายได้สูงขึ้น นอกเหนือจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอแม่แจ่มให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตามคำขวัญของอำเภอแม่แจ่มที่ว่า ‘เที่ยวบ่อน้ำแร่ ล่องแพแม่แจ่ม พักแรมน้ำตก ผ้าตีนจกยอดน้ำมือ’ นายอำเภอแม่แจ่ม กล่ววว่า ภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการ การประกวดถ่ายภาพ ‘Memory in Maejam’ การประกวดผ้าตีนจก การประกวดผ้าชนเผ่า งานขันโตก เดินแฟชั่นโชว์การกุศล กาดหมั้วคัวฮอม การออกร้านที่ได้นำเอาผลิตภัณฑ์ผ้าตีนจกและผ้าชนเผ่ามาให้เลือกสรร และการจัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาของแม่แจ่ม “ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมงานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าแม่แจ่ม ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ...

Read More »

นายกเทศมนตรีฯ ตรวจตลาดสด สำรวจของไหว้ พืชผัก-ผลไม้ สร้างความมั่นใจปชช. ‘เทศกาลตรุษจีน’

วันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ตลาดวโรรส (กาดหลวง) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ‘รณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย เทศกาลตรุษจีน’ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีในช่วงเทศกาลสำคัญ เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารในแหล่งจำหน่ายผัก ผลไม้ และอาหารปรุงสดที่นิยมใช้เทศกาลตรุษจีน สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยของอาหารให้แก่ประชาชนชาวเชียงใหม่และผู้มาเยือน โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายด้านอาหารปลอดภัย ตลาดวโรรส ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่  ชมรมตลาดสดน่าซื้อจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ผัก ผลไม้ และตรวจเลือดหาสารเคมีตกค้างแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมอบส้มมงคลแก่ผู้ร่วมงาน นายทัศนัย  กล่าวว่า เทศกาลตรุษจีน เป็นเทศกาลสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนที่จะต้องออกมาจับจ่ายซื้ออาหาร ผักและผลไม้ เพื่อใช้ประกอบในพิธีไหว้บรรพบุรษ การเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัยจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ  ตลาดสดจึงเป็นแหล่งรวมอาหาร และสินค้าทุกประเภทที่จะนำมาใช้ในเทศกาลตรุษจีน จึงต้องมีการควบคุมมาตรฐานให้มีความสะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »