Monthly Archives: November 2018

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ บอกลูกหลาน ‘พินิจรักษ์ดี รู้ รัก สามัคคี มีความเพียรเป็น1’

เมื่อบ่ายวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ‘ แก่ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ม.ล.ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายพิเศษ ความว่า เรื่องที่มีความสำคัญต่อชีวิตคนทุกคน ซึ่งมีความหมายยิ่งในการดำเนินชีวิตของลูกหลาน คือ ความมีน้ำใจไมตรีจิตต่อเพื่อนมนุษย์ อันมีความหมายถึง ความซื่อตรง ความจริงใจ ความเสียสละ ความไม่เห็นแก่ตัว ความไม่ให้ร้ายหรืออิจฉาริษยาใครผู้ใด องค์ประกอบที่ว่านี้ ลูกหลานสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ยากเลย เพราะคนดีมีศีลธรรมต่างถือว่าเป็นธรรมชาติของการกระทำและการดำรง “การกระทำและการดำรงจึงมีที่มาที่ไปพร้อมด้วยเหตุและผลทั้งสิ้น ไม่ใช่เพียงคิด พูด และทำขึ้นอย่างลอยๆ แล้วนึกไปเองว่า สิ่งเหล่านี้เป็นนามธรรม ไม่ใช่เรื่องจริงหรือสัมผัสได้ ทั้งที่ข้อเท็จจริงแล้ว การปฏิบัติในสิ่งที่เรียกว่า ‘หลักปฏิบัติตามครรลองคลองธรรมแห่งชีวิต‘ จะกลับกลายเป็นความเคยชินทางการปฏิบัติที่เป็นธรรมชาติของคนส่วนใหญ่ อันจะเป็นเกราะป้องกันตัวไม่ให้ลูกหลานกลับไปกระทำผิดซ้ำ ความดีความถูกต้องในชีวิตจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจ เป็นบทเรียนชีวิตที่มีคุณค่า และเป็นธรรมชาติทางการกระทำและการดำรงของชีวิตลูกๆ ทุกคนตลอดไป ขอจงโชคดีมีชัยในความดี” ม.ล.ปนัดดา ...

Read More »

เปิดแล้ว งาน ‘Gift Fair’ครั้งที่28 หนุนธุรกิจเอสเอ็มอี กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี คาดเงินสะพัดกว่า40ล้านบาท

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Gift Fair ครั้งที่ 28” ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จัดขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่แสดงสินค้าหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนได้ทดสอบตลาด ปรับเปลี่ยนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โดนใจผู้บริโภค สร้างโอกาสให้ธุรกิจเอสเอ็มอี/วิสาหกิจชุมชนให้เติบโต พร้อมต่อยอดสร้างโอกาส และขยายช่องทางการตลาดเชื่อมโยงไปสู่ระดับสากล หวังกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี โดยมีนายวีระยุทธ สุขวัฑฒโก ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ นางศิริพร ตันติพงษ์ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กสอ. เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในภูมิภาคให้สามารถแข่งขันได้ พร้อมทั้งสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน มีความทันสมัย และตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายยิ่งขึ้น กสอ.โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่ จึงร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ จัดงานนิทรรศการหัตถกรรม ของขวัญ ของที่ระลึก หรือ Gift Fair ครั้งที่ 28 เพื่อให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนได้ขยายช่องทางการตลาดไปสู่ระดับสากล ตลอดจนพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้า และสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ ...

Read More »

เปิดโลกการเรียนรู้ด้านการซื้อขายลิขสิทธิ์จากสํานักพิมพ์มืออาชีพจากทั่วโลก พร้อมกิจกรรมสุดสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่ 2 ‘ICCRF’ที่เชียงใหม่

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด จัดงาน “เทศกาล ลิขสิทธิ์และเนื้อหาสําหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (International Children’s Content Rights Fair: ICCRF)” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (CMECC) จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเทศกาลซื้อขายลิขสิทธิ์ระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทย ตามโครงการสนับสนุนกระตุ้นการซื้อขายลิขสิทธิ์หนังสือและเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อร่วมผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความคิดสร้างสรรค์ในทุกมิติ โดยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารการ พัฒนาพิงคนคร ผู้บริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นประธานเปิดงาน ICCRF ภายใต้แนวคิด “Creativity Beyond the Page” เทศกาลแรกและหนึ่งเดียวในภูมิภาคอาเซียน ที่นํางานศิลป์มารวมกับงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ “art meets IT” เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์และเทคโนโลยีเพื่อเด็กและเยาวชน เจ้าของลิขสิทธิ์ และนักเขียน ทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลก รวมถึงเป็น ...

Read More »

สดร.เผยภาพ ‘ดาวศุกร์สว่างที่สุด’ครั้งสุดท้ายของปี เช้ามืดวันที่30พ.ย.61

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยภาพ “ดาวศุกร์สว่างที่สุดครั้งสุดท้ายของปี” บันทึกในช่วงเช้ามืดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ปรากฏสว่างสุกใส ทางทิศตะวันออก ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น สังเกตเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า หากสังเกตผ่านกล้องโทรทรรศน์จะเห็นลักษณะดาวศุกร์จะปรากฏเป็นเสี้ยวคล้ายดวงจันทร์ ในช่วงเวลาดังกล่าวมีดาวสไปกา ซึ่งเป็นดาวสว่างที่สุดในกลุ่มดาวหญิงสาว ปรากฏอยู่ใกล้กันเหนือขึ้นไปด้านบนขวา การที่ “ดาวศุกร์สว่างมากที่สุด” เป็นช่วงที่ดาวศุกร์มีขนาดเสี้ยวค่อนข้างใหญ่ และโคจรห่างจากโลกในระยะที่เหมาะสม ในปีนี้จะปรากฏในลักษณะดังกล่าว 2 ครั้ง ครั้งแรกตรงกับวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ปรากฏในเวลาหัวค่ำและครั้งนี้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จะปรากฏเวลาเช้ามืด สำหรับในช่วงวันอื่น ๆ แม้ดาวศุกร์จะมีเสี้ยวที่หนากว่า แต่เนื่องด้วยตำแหน่งอยู่ห่างจากโลกมาก ขนาดปรากฏลดลง ความสว่างจึงลดลงตามไปด้วย หลังจากวันที่ 30 พฤศจิกายน ความสว่างปรากฏของดาวศุกร์จะลดลงเพียงเล็กน้อย แต่ยังคงมองเห็นสว่างโดดเด่นบนท้องฟ้าในช่วงเวลารุ่งเช้ายาวไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2562 ดาวศุกร์ เป็นดาวเคราะห์วงในลำดับที่ 2 ถัดจากดาวพุธ อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลก จึงไม่สามารถเห็นดาวศุกร์สว่างเต็มดวงได้ แต่จะปรากฏเป็นเสี้ยวให้เห็น ความหนาบางของเสี้ยวแตกต่างกันไปในแต่ละตำแหน่ง เราจึงสังเกตเห็นดาวศุกร์ได้ในช่วงเวลาสั้น ...

Read More »

ตำรวจภาค5รวบ แก๊งโรแมนซ์สแกม พบหัวหน้าขบวนการเป็นชาวเซเนกัล ใช้เฟซบุ๊คอ้างตัวเป็นเจ้าชายหลอกโอนเงิน80ล้านบาท มีสมุนชาวไทยตระเวนกดเงินให้

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ตำรวจชุดสืบสวน ตำรวจภูธรภาค 5 คุมตัว น.ส.กนกกาญจน์ ชาญกล้า อายุ 25 ปี ชาวจังหวัดเชียงราย ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่ ในข้อหา” ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ และร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น” มาสอบปากคำที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5 โดยมี พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร ผู้บังคับการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5 สอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตัวเอง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังจับกุมผู้ต้องหาที่ร่วมแก๊งอีก 3 ราย คือ นายอภิวัฒน์ แซ่จ๋าว อายุ 20 ปี ชาวจังหวัดพะเยา , น.ส.ดารุณี ศรีพรม อายุ 26 ปี ชาวจังหวัดเชียงราย และนายอนุศิษฏ์ หรือออย กองมงคล อายุ 21 ปี ชาวจังหวัดเชียงราย โดยทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ ในข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงโดยการแสดงตนเป็นคนอื่น” พร้อมยึดอุปกรณ์โทรศัพท์ และอื่นๆ อีกหลายรายการ ...

Read More »

ดอยอินทนนท์อุณหภูมิ6องศาฯ ไร้ ‘เหมยขาบ’ ห้วยน้ำดัง11องศาฯ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพอากาศในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ว่า หนาวเย็นอย่างเห็นได้ชัด โดยอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 18 องศาเซลเซียส และตลอดทั้งวันอุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส ยังคงมีลมพัดแรง ทำให้ประชาชนทั่วไปเริ่มนำเสื้อผ้ากันหนาวมาสวมใส่กันแล้ว ในขณะที่บนยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ อุณหภูมิกลับเพิ่มสูงขึ้นไปอยู่ที่ 6 องศาเซลเซียส หลังจากที่วานนี้อุณหภูมิลดต่ำลงแตะ – 1 องศาเซลเซียส ซึ่งนายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เปิดเผยว่า สภาพอากาศเช้าวันนี้ บริเวณที่ทำการอุทยานฯ ท้องฟ้าปิด มีหมอกลงจัดบริเวณยอดดอย และจุดชมวิวกิ่วแม่ปาน โดยอุณหภูมิเฉลี่ยยอดดอยอินทนนท์ และจุดชมวิวกิ่วแม่ปาน 6-15 องศาเซลเซียส ส่วนที่ทำการอุทยานฯ อุณหภูมิเฉลี่ย 12-24 องศาเซลเซียส มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อชื่นชมธรรมชาติที่งดงามเฉลี่ย 2,500 คนต่อวัน แม้ว่าวันนี้จะไม่มีน้ำค้างแข็ง หรือเหมยขาบก็ตาม ส่วนพื้นที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ นายบัญชา รามศิริ หัวหน้าอุทยานฯ ระบุว่า บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ จุดชมวิวดอยกิ่วลม พระตำหนักเอื้องเงิน และลานกางเต็นท์ ตำบลกื้ดช้าง อุณหภูมิต่ำสุด ...

Read More »

บ.กรุงไทยธุรกิจบริการฯ ทำดี มอบ ‘รถยนต์นิรภัย’ช่วยงานตำรวจสืบสวนฯ ภาค5

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด นำโดย นางอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ นางเบญจวรรณ คู่ไชยประเสริฐ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายงานวางแผนและสนับสนุนธุรกิจ และนายพิภพ ศรีสุโข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มอบรถยนต์นิรภัยจำนวน 1 คันให้แก่กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อสนับสนุนภารกิจของทางราชการ โดยมี พล ต.ต.สุรพล เปรมบุตร ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5 เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ม.ล.ปนัดดา บอกเยาวชนไทย ‘พระมหากษัตริย์ พ่อของแผ่นดิน’

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘พระมหากษัตริย์ พ่อของแผ่นดิน‘ ณ หอประชุม ร.ร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษบ่ายวันนี้ ความว่า ความภาคภูมิใจที่เราทุกคนได้เกิดมาเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี ย่อมเป็นกรอบกำหนดทิศทางแห่งการกระทำและก่อให้เกิดปัญญา ในสิ่งซึ่งเป็นความดีเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมและแผ่นดินไทย ความสำนึกในความเป็นชาติ ความจงรักภักดีที่ลูกหลานมีต่อองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ทวยราษฎร์ จริยวัตรทั้งหลายเหล่านี้ที่จะช่วยเสริมสร้างความรักสมัครสมาน ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของคนในชาติ ความซื่อสัตย์สุจริต และความขยันหมั่นเพียร ลูกหลานเยาวชนย่อมจะประสบความสุขความสำเร็จ นำพาความเจริญมั่นคงสู่ครอบครัวและประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ตำรวจภาค5เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ผช.ผบ.ตร.ร่วมคืนโฉนดที่ดิน-ทรัพย์สินให้ประชาชน149ราย มูลค่ากว่า94ล้านบาท

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อัยการ ทหาร สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานการปราบปรามการฟอกเงินจังหวัดเชียงใหม่ ที่ดินจังหวัด และเจ้าหน้าที่สรรพากร ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ทำพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ตำรวจภูธรภาค 5 ณ ห้องประชุมคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งวันนี้เป็นการคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนเป็นครั้งที่ 5 สามารถคืนทรัพย์สินให้ประชาชนได้ถึง 149 ราย ประกอบด้วยโฉนดที่ดิน 126 ฉบับ พื้นที่ 178 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา , รถยนต์ จำนวน 8 คัน , รถจักรยานยนต์ จำนวน 179 คัน รวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า 94,160,000 บาท โดยในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ...

Read More »

หนาวจัดอีกระลอก อุณหภูมิ-1 เกิดเหมยขาบบนยอดดอยอินทนนท์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เย็นลงอย่างเห็นได้ชัด โดยอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วเฉลี่ย 16-20 องศาเซลเซียส จนกระทั่งเช้านี้ท้องฟ้ายังคงมืดครึ้มและมีลมหนาวพัดกระโชกมาเป็นระยะ ทางด้านยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เปิดเผยว่า เช้านี้ที่หน่วยพิทักษ์ยอดดอยเกิดน้ำค้างแข็ง หรือเหมยขาบอีกครั้ง เพราะอุณหภูมิติดลบครั้งแรกของฤดูหนาวนี้ โดยวัดได้ -1 องศาเซลเซียส หลังจากมวลความเย็นแผ่เข้าปกคลุมตั้งแต่วานนี้ ซึ่งสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาสัมผัสความสวยงามตามธรรมชาติเป็นอย่างมาก ขอฝากถึงนักท่องเที่ยวว่าขอให้ระมัดระวังการสัญจรในพื้นที่เพราะอาจมีหมอกลงหนาในบางพื้นที่ตามเส้นทางท่องเที่ยวในระยะนี้ ทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ รายงานว่า ช่วงนี้อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 13-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 4-10 องศาเซลเซียส โดยในระยะนี้ไปจนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 อากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 4-10 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 14-20 องศาเซลเซียส ...

Read More »