Tag Archives: Set Zero

เชียงใหม่เริ่มปฏิบัติการ ‘Set Zero’ดับไฟป่า พื้นที่โซนเหนือ

วันที่ 9 มีนาคม 2563 พ.อ.กฤติ พันธะสา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ภายหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งให้ตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ (ส่วนหน้า) ในค่ายพิชิตปรีชากร กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว เพื่อเตรียมปฏิบัติการ Set Zero ในวันที่ 9 – 10 มีนาคมนี้ พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร เหยี่ยวไฟ เสือไฟ เจ้าหน้าที่ปกครอง ชุดปฏิบัติการดับไฟจาก อบจ.เชียงใหม่ อปพร. ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในหมู่บ้านที่เกิดไฟ สนธิกำลังเข้าไปดับไฟใน 4 พื้นที่ คือ  อ.เชียงดาว ไชยปราการ พร้าว และฝางนั้น  “เช้าวันนี้สั่งการให้ ร.อ.นัฐพงษ์ สมัครการ และ ร.อ.ประพันธ์ ชาติไทย นักบิน นำเครื่องบินฝึกแบบ 41 หรือ บ.ฝ.41 ...

Read More »