Tag Archives: Run together

ผู้พิการควงคู่นักวิ่งจิตอาสาฝ่าลมหนาว งาน ‘วิ่งด้วยกันเชียงใหม่’ run together ปีที่5 ประจำปี2562 ที่ห้วยตึงเฒ่า

ที่สำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีการจัดงานวิ่งด้วยกันเชียงใหม่ หรือ Run together ขึ้น โดยมีนักวิ่งจิตอาสามาทำหน้าที่เป็นไกด์ รันเนอร์ (Guide Runner) จับคู่บัดดี้ พาผู้พิการวิ่งออกกำลังกาย ท่ามกลางสภาพอากาศหนาว 11 องศาเซลเซียส เมื่อเวลา 06:00 น. วันที่ 10 ธันวาคม 2562 โดยเหล่านักวิ่งผู้พิการและจิตอาสาพากันตื่นเช้าสวมเสื้อกันหนาวมาวิ่งออกกำลังกาย ตั้งแต่ 05.00 น. หลังปล่อยตัวได้พากันเดินและวิ่งรอบอ่างเก็บน้ำ ท่ามกลางหมอกลงจัด และจับมือกันเข้าเส้นชัยรับเหรียญรางวัลด้วยรอยยิ้ม การจัดงาน ‘วิ่งด้วยกันเชียงใหม่’ ครั้งนี้ ถือเป็นปีที่ 5 มีผู้พิการ ทั้งคนตาบอด หูหนวก พิการทางร่างกายนั่งวีลแชร์ จากโรงเรียนโสตศึกษา โรงเรียนตาบอด โรงเรียนศรีสังวาลย์ โรงเรียนหยาดฝน โรงเรียนกาวิละอนุกูล ฯลฯ มาร่วมวิ่งเป็นจำนวนมากกว่าทุกครั้ง โดยจำนวนจิตอาสาและผู้พิการรวมกันมากถึง 600 คน แบ่งการวิ่งออกเป็นสองระยะ คือ 5 กิโลเมตร และ 3.5 กิโลเมตร มีประชาชนผู้ใจบุญ กลุ่มเอกชน นำนมกล่อง ...

Read More »