ข่าวด่วน

Tag Archives: OTOP ล้านนาสู่สากล

รองนายกฯควงภริยาขึ้นเหนือ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล ประกาศยกระดับสินค้า ‘OTOP ล้านนาสู่สากล’ เผย15ปีสร้างรายได้กว่าแสนล้านบาท

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 กันยายน 2562 ที่ห้องสักทอง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานจัดแสดงสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 6 จังหวัดภาคเหนือ ‘OTOP ล้านนาสู่สากล’ ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2562 โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพที่นำมาจัดแสดงภายในงานมากกว่า 100 ร้านค้า นายสมคิด กล่าวว่า วันนี้ถือโอกาสพาภริยา คือ ผศ.อนุรัชชนี จาตุศรีพิทักษ์ มาเลือกซื้อสินค้าด้วยกัน ในฐานะผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ซึ่งนำแนวคิดมาจากจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถดึงความโดดเด่นของสินค้าพื้นถิ่นให้กลายเป็นที่ต้องการและเข้าไปดูการผลิตและวิถีชีวิตของชุมชนของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น ซึ่งจาก 15 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันนี้สินค้า ...

Read More »