ข่าวด่วน

Tag Archives: Chiang Mai International AIRSHOW 2020

เชียงใหม่หนุนจัด ‘Chiang Mai International AIRSHOW 2020’ตั้งเป้าศูนย์กลางการบินทั่วไป 21-23 กพ.นี้ กระตุ้นท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน

วันที่ 20 ภุมภาพันธ์ 2563 ​​ภาครัฐ-เอกชนเชียงใหม่ จับมือเดินหน้าจัดงาน Chiang Mai International AIRSHOW 2020 การแสดงอากาศยานขนาดเล็กครั้งแรกในภูมิภาค ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการบินทั่วไป (General Aviation) สนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ ต่อยอดการเป็นแหล่งประกอบ- ซ่อมบำรุงอากาศยานขนาดเล็ก ประเมินนักท่องเที่ยวเข้าร่วมชมงานมากกว่า 15,000 คน ตลอด 3 วัน ซึ่งคาดว่าเม็ดเงินจะสะพัดในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท พร้อมผลักดันให้จัดต่อเนื่องทุกปีดึงเครื่องบินส่วนตัวทั่วโลกมาร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอากาศยานเติบโต  ​​นายดำรงค์  องอาจ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมการบินภาคเหนือ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จะได้จัดงาน ‘มหกรรม CHIANGMAI AIRSHOW 2020 ครั้งที่ 1’ ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามบินเชียงใหม่แอร์สปอร์ต หมู่ 2 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังฤดูกาลท่องเที่ยว อันจะก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนและสมาชิกผู้ประกอบการ ทั้งแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร และการขนส่ง ...

Read More »