ข่าวด่วน

Tag Archives: ไทย-เดนมาร์ค มิ้ลค์แลนด์

‘นมไทย-เดนมาร์ค’ ขยายโรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ที่เชียงใหม่ ตั้งเป้ารายได้1หมื่นล้าน-ผู้นำตลาดนมอันดับหนึ่งของคนไทย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่โรงงานนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคเหนือตอนบน ต.ห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานเปิดตัวโครงการขยายรายผลิตที่โรงงานนม อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน ตั้งเป้าขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผู้บริหารจาก อ.ส.ค. และเกษตรกรผู้ผลิตนมในพื้นที่ภาคเหนือร่วมกิจกรรม ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวว่า องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค. เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย–เดนมาร์ค ในปี 2562  อ.ส.ค. ตั้งเป้ารายได้ 10,000 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มจากปีงบประมาณ 2561 ที่ทำรายได้ 9,560 ล้านบาท ดังนั้นปีนี้ อ.ส.ค. จึงทุ่มงบลงทุนกว่า 40 ล้านบาท เพื่อขยายกำลังการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์นมเย็น ที่โรงงานนม อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน โดยการปรับปรุงในส่วนของโรงงาน ระบบการผลิต และเครื่องจักรใหม่ เพราะปัจจุบันการผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์และกลุ่มผลิตภัณฑ์นมเย็น มีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มสูงขึ้น ตามความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการดื่มนม 18 ล้านคนต่อปี ...

Read More »