ข่าวด่วน

Tag Archives: ไข้เลือดออก

สสจ.เชียงใหม่แถลงดับแล้ว1ราย ด้วย ‘ไข้เลือดออก’

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นางสุธีรัตน์  มหาสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวว่า ช่วงนี้เป็นฤดูฝนเป็นช่วงระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงต้องดำเนินการและติดตามสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกอย่างใกล้ชิด จากการเฝ้าระวังและการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าตั้งแต่วันที่  1  มกราคม –  22  มิถุนายน  2562   จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  จำนวน  383  ราย เป็นคนไทย 343 ราย คิดเป็น 21.40% และชาวต่างชาติ 40 ราย พื้นที่ที่พบผู้ป่วยมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอฮอด และอำเภอจอมทอง ตามลำดับ “ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว  1  ราย  เป็นเด็กชาย อายุ 12 ปี ภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอฝาง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโรค โดยทีมสอบสวนโรคโรงพยาบาลนครพิงค์ ทำการสอบสวนโรค ณ หอผู้ป่วยโรงพยาบาลนครพิงค์ และทีมสอบสวนโรคอำเภอฝางลงพื้นที่สอบสวนการระบาด และควบคุมโรคในพื้นที่ ...

Read More »

เชียงใหม่พบผู้ป่วย ‘ไข้เลือดออก’แล้ว239ราย สสจ.เตือนปชช. เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางวิภารัศมิ์ ทิพย์ปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ถึงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยว่า มีการคาดการณ์ว่ามีการระบาดหนักตั้งแต่ต้นปี 2562 และจากการตรวจสอบพบว่าโรคไข้เลือดออกที่ระบาดในปีนี้ ส่วนใหญ่เป็นเชื้อไวรัสเดงกีสายพันธุ์ที่ 2 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงมากที่สุดใน 4 สายพันธุ์ ยิ่งหากเป็นการป่วยไข้เลือดออกครั้งที่ 2 จะยิ่งมีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคมากขึ้น “สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ สถานการณ์ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 239 ราย แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ อำเภอฮอด อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอสะเมิง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ออกแนะนำวิธีป้องกันไข้เลือดออก ด้วยมาตรการ 5 ป 1 ข คือ ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลงไปวางไข่ เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่งสะอาด ...

Read More »