ข่าวด่วน

Tag Archives: โรคปอดอักเสบ

สสจ.เชียงใหม่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคปอดอักเสบ (อู่ฮั่น) พร้อมสั่งการด่านควบคุมโรคคัดกรองอเข้มข้น-เตรียมความพร้อมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 7 มกราคม 2563 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เชียงใหม่ พร้อมด้วย นพ.สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ แถลงที่ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กรณีที่มีรายงานข่าวในประเทศจีนว่า พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส จำนวน 44 คน จากเมืองอู่ฮั่น ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าทางการจีนได้ดำเนินการสอบสวนโรค และอยู่ระหว่างการตรวจหาสาเหตุ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุก่อโรค แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนกอะดิโนไวรัส หรือโรคทางเดินหายใจที่พบได้ทั่วไป อาการที่สังเกตุได้ คือ มีอาการไข้ หรืออุณหภูมิกายมากกว่า 38 องศาเซลเซียส ร่วมกับไอ มีน้ำมูก และหายใจหอบเหนื่อย หรือผู้เสียชีวิตด้วยอาการทางเดินหายใจเฉียบพลัน  ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มีการเตรียมความพร้อมรับมือโรคปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ โดยมีมาตรการต่างๆ ดังนี้ ด่านควบคุมโรค ในท่าอากาศยานเชียงใหม่ เมื่อพบผู้สงสัยว่าจะเป็นโรคปอดอักเสบ (อู่ฮั่น) ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของด่านฯ และแจ้งไปยังโรงพยาบาลนครพิงค์ สายด่วน 1669 โดยโรงพยาบาลนครพิงค์จะจัดรถพยาบาลเพื่อไปรับผู้สงสัย ภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง รวมทั้งมีการแจกบัตรเฝ้าระวังโรค (Health ...

Read More »

ท่าอากาศยานเชียงใหม่เข้ม ตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนตรวจ นทท.บินตรงจากอู่ฮั่น หลังพบการระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่ยังไม่ทราบสาเหตุในจีน

เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 5 มกราคม 2563 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ มอบหมายให้ส่วนการแพทย์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือเทอร์โมสแกน ซึ่งเป็นกล้องสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส เพื่อคัดกรองผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิสูงออกจากผู้โดยสารทั่วไป หลังมีรายงานการพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่ยังไม่ทราบสาเหตุ จากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะทำการคัดกรองอาการไข้ และอาการที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ ในผู้ที่เดินทางจากเมืองอู่ฮั่น และหากพบมีอาการไข้สูง หรืออาการที่เข้าข่ายโรคทางเดินหายใจก็จะซักประวัติ และเข้าสู่กระบวนการดำเนินการเช่นเดียวกับโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคเมอร์ส (MERS), โรคอีโบล่า (Ebola) ต่อไป  ทั้งนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีเที่ยวบินจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ทุกวันอังคาร วันศุกร์ และวันอาทิตย์ ซึ่งในวันนี้เที่ยวบินที่เดินทางมาจากอู่ฮั่น คือ CA707 จำนวนผู้โดยสาร 90 คน ผ่านการคัดกรองด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน (Thermoscan) และการสังเกตไม่พบผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิ​สูง หรือป่วยผิดปกติ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »