ข่าวด่วน

Tag Archives: โซเชียลมีเดีย

เลขาฯ ป.ป.ส.ร่วมมือสำนักข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ ลุยต่อต้านอาชญากรรมยาเสพติดทาง ‘โซเชียลมีเดีย’

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยภายหลัง Mr. Choi Jae Son อัครราชทูตที่ปรึกษา และ  Mr. Kim Dong Ki เลขานุการโท ผู้แทนจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี (National Intelligence Service: NIS) เข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมเข้าหารือข้อราชการในด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างทั้งสองหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนหนังสือความร่วมมือด้านการต่อต้านอาชญากรรมยาเสพติด (Note of Cooperation in Countering Drug Crimes between the Office of the Narcotics Control Board of Thailand and the National Intelligence Service Korea) ที่ทั้งสองฝ่ายลงนามเรียบร้อยแล้ว เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาว่า ...

Read More »

เชียงใหม่-ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมต่อต้าน ‘Fake News’ประกาศเจตนารมณ์ปรามสื่อร้าย ขยายสื่อดี เพื่อกระตุ้นประชาชนตระหนักถึงภัยของข่าวลวง

วันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  น.ส.ศศิวิมล พงษ์ปรีชา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน ‘Fake News’ และประกาศเจตนารมณ์ ปรามสื่อร้าย ขยายสื่อดี โดยมี น.ส.จันทนา อ้นคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ น.ส.ธนวรรณ ชุมแสง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนข้าราชการ องค์กร สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก น.ส.ศศิวิมล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพราะปัจจุบันการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชาชนจำนวนมากสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเครื่องมือและเทคโนโลยีการสื่อสารได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วมากขึ้น ข้อมูลข่าวสารจากโซเชียลมีเดีย หรือสื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นแหล่งที่ผู้คนเข้าไปติดตามข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็น ความรู้สึกต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นในทุกมิติ ซึ่งหลายกรณีเป็นภัยอย่างมหันต์ กรมประชาสัมพันธ์จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน ‘Fake News’ และประกาศเจตนาตรมณ์ปรามสื่อร้าย ขยายสื่อดี ภายใต้โครงการสร้างภาคีเครือข่ายรณรงค์ต่อต้านข่าวลวง Fake News เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายรณรงค์ร่วมกันต่อต้านข่าวลวง และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้ตระหนักถึงภัยของข่าวลวง และร่วมกันต่อต้าน สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »