ข่าวด่วน

Tag Archives: โครงการพาน้ำพริกกลับบ้าน

ท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดโครงการ ‘พาน้ำพริกกลับบ้าน’ ผู้โดยสารโอดเสียดายแต่ต้องปฏิบัติตามกฎ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณหน้าห้องผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้นสองอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ ‘พาน้ำพริกกลับบ้าน’ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้โดยสาร ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 โดยมอบบรรจุภัณฑ์มาตรฐานความจุ 100 มิลลิลิตร จำนวน 2,000 กล่อง ติดฉลากบอกแหล่งที่มาและปริมาตรความจุที่ชัดเจน เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้โดยสารใช้ใส่อาหารเหลว โดยเฉพาะน้ำพริกหนุ่ม เพื่อให้สามารถนำขึ้นไปบนห้องโดยสารอากาศยานได้ ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่ต้ังจุดคัดกรองเบื้องต้นก่อนผ่านกระบวนการตรวจ X ray บริเวณหน้าประตูทางเข้าห้องผู้โดยสารขาออก เพื่อให้ตรวจสอบของเหลว เจล สเปรย์ ที่อยู่ในสัมภาระติดตัว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยาน หรือเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ.2562” คือ ของเหลวในสัมภาระติดตัวต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร จำนวนสูงสุด 1,000 มิลลิลิตร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า หลังจากที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่กำกับดูแลด้านการบินของไทย ...

Read More »