Tag Archives: โครงการประชารัฐ

‘สมคิด’ ควงรมว.4กระทรวงขับเคลื่อนนโยบาย ‘ประชารัฐสร้างไทย’ นำยุทธศาสตร์3สร้างพัฒนาล้านนาสู่ความยั่งยืน นำร่อง8จังหวัดภาคเหนือ ย้ำใครว่าก็ว่าไป พร้อมเดินหน้าโครงการชิมช้อปใช้ต่อ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบนโยบาย ‘ประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน’ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างเข้าถึงแบบครบวงจร ให้คนไทยตลอดจนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และหลุดพ้นความยากจน โดยมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ ร.อ.ธรรมนัฐ พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยผู้แทนสถาบันการเงินของรัฐ และภาคีเครือข่ายสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก นำร่องกลุ่มประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก นายสมคิด กล่าวว่า วันนี้งานเราไม่ได้จัดเพื่อหาเสียงทางการเมือง แต่มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ให้พี่น้องภาคเหนือได้เห็นและฟังว่ารัฐบาลมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อประชาชน ไม่จำกัดอยู่แค่ในห้องแต่ต้องการสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั้งประเทศ  รัฐมนตรีทุกคนที่มาด้วยหัวใจที่อยากทำให้พี่น้องฐานราก มาพร้อมสมองว่านี่คือทางออกที่จะสามารถก้าวพ้นความยากจนไปสู่การมีรายได้และชุมชนแข็งแรง และเราทำมานานแล้วตั้งแต่ปี 2543 เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ผลัดกันกองทุนหมู่บ้าน โอท็อป 30 บาทรักษาทุกโรค และยังเราทำอยู่ ...

Read More »