Tag Archives: โคมควัน

เชียงใหม่กังวล ‘โคมควัน’ทำเครื่องบินดับ เผยสถิติพบ29ครั้งรอบอากาศยาน เหตุลอยไกล-อยู่นานบนท้องฟ้า

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษฎา พุกะทรัพย์​รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) แถลงถึงแนวทางในการปฏิบัติเพือ่ป้องกันผลกระทบจากการปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือ (ว่าวฮม) ในเทศกาลลอยกระทรง หรือประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 ว่า ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ไม่อนุญาตให้มีการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือ (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศอย่างเด็ดขาดในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองเชียงใหม่ อ.หางดง ครอบคลุมทุกอำเภอ อ.สารภี 4 ตำบล ได้แก่ ขัวมุง ดอนแก้ว ท่าวังตาล และหนองผึ้ง อ.แม่ริม 3 ตำบล คือ ดอนแก้ว ริมใต้ แม่สา อ.สันทราย 1 ตำบล คือ หนองหาร ...

Read More »