ข่าวด่วน

Tag Archives: แอ่วเฮือนเยือนผญา

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ชวน ‘แอ่วเฮือน เยือนผญา’ชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ-เรียนรู้วิถีชีวิตล้านนา

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา ‘แอ่วเฮือน เยือนผญา’ ครั้งที่ 8 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยการวางโคมดาวเป็นสัญลักษณ์ โดยมีทายาทเจ้าของเรือนเก่าโบราณล้านนา กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เมียนมา และผู้แทนกงสุลต่างประเทศ นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ภายใต้แนวคิดตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก : ล้านนาสร้างสรรค์ หวังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตด้านศิลปวัฒธรรม วิถีชีวิตล้านนา โดยบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม กลุ่มพ่อครู สล่า และผู้นำชุมชนมาจำลองวิถีชีวิตวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ประเพณีที่ยังคงสืบสานกันมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้ผู้ที่มาศึกษา เที่ยวชมได้เห็นและสัมผัส เรียนรู้ภูมิปัญญาผ่านการปฏิบัติและสามารถนำความรู้ที่ไปพัฒนาและต่อยอดสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์  โดยกิจกรรมตลอดทั้ง 3 วันประกอบด้วย กิจกรรมสาธิตวิถีชีวิต ...

Read More »

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ร่วมกับ ททท. จัดงาน ‘แอ่วเฮือนเยือนผญา’ ชวนสัมผัสพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ลานสนามหญ้า พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)  ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. แถลงข่าวการจัดงาน พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา ‘แอ่วเฮือนเยือนผญา’ ประจำปี 2561  เชิญชวนทุกคนให้มาสัมผัสบรรยากาศในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.  ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมของ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา  โดยการจำลองวิถีชีวิต ภูมิปัญญาชาวล้านนาการจัดแสดงอุปกรณ์ข้าวของ เครื่องใช้ในครัวเรือน การสาธิตศิลปหัตถกรรม การแต่งกายของผู้คน จากอดีตสู่ยุคล้านนาสร้างสรรค์ ผศ.วิลาวัณย์  เปิดเผยว่า  งานแอ่วเฮือนเยือนผญา ปีนี้เราจัดขึ้นมาเป็นปีที่ 7  ต่างจากทุกครั้ง คือ ปีนี้ได้รับความร่วมมือจากทางชุมชนที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งที่มาจากจังหวัดลำพูน  อำเภอสารภี และอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และยังมีพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งไทใหญ่  ไทลื้อ  ไทเขิน และจากโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา  เครือข่ายจากมหาวิทยาลัยต่างๆ  ที่เป็นสำนักศิลปวัฒนธรรม อาทิ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ราชมงคล  ราชภัฎเชียงใหม่ และทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรา  ครั้งนี้เราจะเน้นกิจกรรมที่เป็นเวิร์กช็อป  คนที่เข้ามาจะได้เรียนรู้  ได้เห็นและร่วมกันลงมือทำ ในรายละเอียดต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็น ...

Read More »