ข่าวด่วน

Tag Archives: แม่ทัพน้อยที่3

แม่ทัพน้อยที่3-ผบช.กองพลทหารราบที่7 ร่วมตัดทำลาย ‘ไร่ฝิ่น’ดอยสามหมื่น เวียงแหง-เชียงใหม่

วันที่ 5 มกราคม 2564  พล.ท.บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 และรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3  พร้อมด้วย พล.ต.จรัส ปัญญาดี  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการตัดทำลายไร่ฝิ่น ของชุดปฏิบัติการตัดทำลายไร่ฝิ่น กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 พื้นที่ดอยสามหมื่น ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง  จ.เชียงใหม่  ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,725 เมตร เป็นแปลงฝิ่นขนาด 0.79 ไร่ มีความหนาแน่น 80%   พล.ท.บุญยืน กล่าวว่า แนวโน้มสถานการณ์การลักลอบปลูกฝิ่นในปีนี้ สามารถประเมินแนวโน้มพื้นที่ปลูกฝิ่นในปี 2563/2564  ได้ว่าจะมีพื้นที่ปลูกลดลงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากยังคงดำเนินงานด้านมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้นเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และในบางพื้นที่มีความเจริญเริ่มเข้าไปในพื้นที่ทุรกันดารมากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างถนนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค อย่างไรก็ตามความต้องการของผู้เสพและราคาฝิ่นดิบในพื้นที่ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้การปลูกฝิ่นยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในเขต 3 จังหวัดสำคัญ คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก  ซึ่งการดำเนินงานตามแผนงานโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3  ...

Read More »

9จังหวัดเหนือแถลงแผน รณรงค์ป้องกัน-แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี2562 สนองพระราชเสาวนีย์ฯ

วันที่ 20 ธันวาคม 2561  พล.ท.สุภโชค  ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานการประชุมแถลงแผนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค ส่วนหน้า ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมระวังเมือง พล.ร.7 อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลำปาง น่าน และลำพูน พร้อมผู้อำนวยการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 9 จังหวัดเข้าร่วมหารือ เพื่อให้ทุกภาคส่วนรับทราบสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ และการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการตามแผนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค ส่วนหน้า ปี 2562 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า ปัจจุบัน ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า สั่งการให้ชุดรณรงค์ฯลงพื้นที่ปฎิบัติงานร่วมกับชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับอำเภอ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและหมอกควัน เพื่อขอความร่วมมือกับประชาชนให้งดการเผาป่า เผาเศษวัชพืช เผาขยะในพื้นที่ของตนเอง จึงขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งด้านแผนงาน กำลังพลและเครื่องมือ เพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องกัน ตั้งเป้าลดการเกิดไฟป่าและหมอกควันให้ได้มากที่สุด อันเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และนโยบายของรัฐบาล สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

แม่ทัพน้อยที่3มอบ เครื่องนุ่งห่มกันหนาว-บริจาคสิ่งของปชช.อำเภออมก๋อย หนุนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ‘ในหลวงรัชกาลที่9’ดำเนินชีวิต

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาว,เสื้อผ้า และสิ่งของบริจาคให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภออมก๋อย จำนวน 11 หมู่บ้าน ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อช่วยเหลือประชาชนต้านภัยหนาว รวมทั้งจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่, การบริการตัดผม และร่วมปลูกต้นไม้กับส่วนราชการในพื้นที่อำเภออมก๋อย และประชาชนในพื้นที่กว่า 500 คน ทั้งนี้แม่ทัพน้อยที่ 3 ได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันลด ละ เลิกปลูกฝิ่นอย่างเด็ดขาด ไม่บุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ไม่เผาป่า และให้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  มาช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร ให้มีความสมบูรณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งให้ปรับนำเอาพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นแนวทางในการประพฤติตนให้มีจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน อย่างไรก็ตามประชาชนในพื้นที่อำเภออมก๋อยที่กลับใจ และเปลี่ยนความคิดในการที่จะเลิกปลูกฝิ่น ร่วมส่งมอบคืนเมล็ดพันธุ์ฝิ่น และอุปกรณ์การเสพฝิ่น ให้ผู้นำหมู่บ้านมามอบให้กับศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ร่วมทำความดีเพื่อแผ่นดินถวายเป็นพระราชกุศลต่อไป สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »