Tag Archives: แพทย์ มช. เผยผลกระทบค่าพีเอ็ม 2.5

แพทย์ มช. เผยผลกระทบค่า PM 2.5 ทุกๆ 10 ไมโครกรัมที่เพิ่มขึ้น ทำคนอายุขัยสั้นลง 0.98 ปี  ทำเด็กโง่ขึ้น ออทิสติกเพิ่ม อารมณ์เพี๊ยน  ผู้ใหญ่เสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์-พากินสัน  จี้หน่วยงานรัฐบังคับใช้ กม.จริงจัง

  จากสถานการณ์มลพิษจากหมอกควันที่ทวีความรุนแรง จนค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5  ไมครอน หรือ pm 2.5 พุ่งสูงเกินมาตรฐานนานต่อเนื่อง 3 วัน จนมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่เว็บไซต์  Airvisaul  ที่จัดอันดับคุณภาพอากาศในเมืองต่างๆทั่วโลก ได้จัดอันดับคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในขั้นวิกฤตติดอันดับ 1 ของโลกในวันที่ 11 และ 12 มีนาคม ส่วนวันนี้  13 มีนาคม  จังหวัดเชียงใหม่หล่นมาอยู่อันดับ 2 นั้น ล่าสุดบ่ายวันนี้  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายเรื่อง “มหันตภัยฝุ่นพิษถล่มเมือง” ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 50 ปี  โดยมีแพทย์ พยาบาล  บุคคลากร นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชายชาญ โพธิรัตน์  อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.  กล่าวถึงผลของฝุ่นพิษต่อสุขภาพ ว่า pm 2.5 ที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรต่อปี ทำให้ประชาชนที่เกิดและอาศัยในพื้นที่นั้นตลอดชีวิตอายุขัยสั้นลง  0.98 ปี  รวมทั้งทุกๆ ...

Read More »