Tag Archives: แบรนด์เชียงใหม่

เชียงใหม่เปิดตัวแบรนด์ ‘We Love Chiang Mai’หนุนธุรกิจท่องเที่ยวสู่ระดับโลก

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว เปิดตัวแบรนด์ ‘We Love Chiang Mai’ ที่บริเวณลานประตูท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมพร้อมกล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบอย่างมาก ทั้งในด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จังหวัดเชียงใหม่จึงร่วมมือสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เปิดตัวแบรนด์ ‘We Love Chiang Mai’  “We Love Chiang Mai เป็นแบรนด์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่สร้างสรรค์โดยทุกคนเป็นเจ้าของรวมกัน ใช้ความสามัคคีของทุกภาคส่วนร่วมมือในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งทางด้านการประชาสัมพันธ์ การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ให้กลับมาคึกคักเช่นเดิม รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจและสังคม อย่างยั่งยืน ซึ่งจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ชัดเจน และมีความโดดเด่นเป็นที่จดจำ ตอกย้ำความเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เข้ามาสัมผัสความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมที่ดีงาม กับรอยยิ้มที่สดใสของคนในจังหวัดเชียงใหม่” ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการกิจกรรมมากมายภายใต้แบรนด์ ‘We Love Chiang Mai’ ตลอดไปต่อจากนี้ โดยกิจกรรมนำร่องวันนี้คือ โครงการ ...

Read More »