Tag Archives: เอไอเอสรับรางวัล

‘AIS’ รับรางวัลหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่4 ตอกย้ำผู้นำอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

AIS โดยนางอมรรัตน์ ชาญปรีชญา Head of Corporate Public Relations รับรางวัล ‘Thailand Sustainability Investment’ หรือรางวัลหุ้นยั่งยืนประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบให้กับ AIS ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน จากการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อเร็วๆ นี้ นางอมรรัตน์ กล่าวว่า AIS ในฐานะผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือที่ใหญ่ที่สุดและครอบคลุมที่สุดของประเทศไทย  ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักบรรษัทภิบาลมาโดยตลอด โดย AIS ได้นำนวัตกรรมดิจิทัลมาพัฒนาสังคมและชุมชนใน 4 แกนสำคัญ ได้แก่ การศึกษา สาธารณสุข เกษตรกรรม และธุรกิจสตาร์ทอัพ ภายใต้แนวคิด Digital For Thais เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพโครงข่ายเพื่อประสบการณ์ดิจิทัลและคุณภาพงานบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการลดใช้กระดาษในองค์กร และการสนับสนุนลูกค้าในการรับใบแจ้งค่าใช้งานและบริการต่างๆ แบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี ...

Read More »