Tag Archives: เอไอเอส

เอไอเอส เดินสายมอบไออุ่น ‘รวมใจบรรเทาภัยหนาว’ปีที่18

ในช่วงฤดูหนาว ประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูงและในถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มักจะได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะภัยหนาว เพราะขาดแคลนผ้าห่ม เมื่อต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นรุนแรง ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนไทยที่ประสบภัยหนาวดังกล่าว เอไอเอส โดย นางวิไล เคียงประดู่ Head of Public Relations Department พร้อมด้วย นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล Head of Regional Operation –North และพนักงานเอไอเอส ภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เดินหน้าตามโครงการ ‘เอไอเอส รวมใจ บรรเทาภัยหนาว’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 เพื่อมอบผ้าห่มให้แก่ชุมชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สำหรับภาคเหนือ เอไอเอส จัดเตรียมผ้าห่มจำนวน 2,850 ผืน เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยเริ่มต้นลงพื้นที่แรกที่จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา และจะเดินสายอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ อาทิ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน , อำเภอปง จังหวัดพะเยา , อำเภออุ้มผาง ...

Read More »

‘เอไอเอส’ มอบทุนโรงเรียน-ครู-นักเรียนเชียงใหม่1.7ล้านบาท ขยายโอกาสทางการศึกษาพื้นที่ภาคเหนือต่อเนื่องเป็นปีที่4

เมื่อเวลา 10.30 น . วันที่ 24 กันยายน 2561 ที่ห้องดิเอมเพรส คอนเวนชั่น โรงแรมดิเอมเพรส อ . เมืองเชียงใหม่ จ . เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมอบทุนโครงการ “ กลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา ” จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้บริหารจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด ( มหาชน ) เอไอเอส อาทิ นางวิไล เคียงประดู่ หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ และนายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาคภาคเหนือ ร่วมพิธีในฐานะเอไอเอส เดินหน้าจัดกิจกรรมขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในโครงการ “ กลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา ” โดยปีนี้เอไอเอสมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน ครู และโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 220 ทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ...

Read More »