ข่าวด่วน

Tag Archives: เยียวยาเกษตรกร

เสริมทัพทุกอำเภอเร่งเยียวยา ‘เกษตรกร’ย้ำยึดตามระเบียบขึ้นทะเบียนตามสิทธิเท่านั้น

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการปฎิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  โครงการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรง จำนวน 5,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา 3 เดือน ในพื้นที่อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง   นายนวนิตย์ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีครัวเรือนเกษตรในระบบกว่า 190,000 ครัวเรือน แบ่งเป็นกลุ่มแรกที่ติดประกาศเพื่อให้เกษตรกรตรวจสอบรายชื่อภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 จำนวนกว่า 143,693 ถ้ามีรายชื่อกลุ่มนี้ยืนยันติดประกาศ และเกษตรกรไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมรายชื่อจะส่งไปคัดกรองตามมาตรการจากทางรัฐ กลุ่มที่ 2 เกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียน จะต้องปรับปรุงข้อมูล และเกษตรกรที่ประกอบการเกษตรแต่ไม่เคยขึ้นทะเบียนประมาณ 41,630 ครัวเรือน  ที่เหลือเป็นเกษตรกรที่มาขอขึ้นทะเบียนใหม่ ส่วนนางเขมวรรณ กล่าวว่า ขณะนี้มีเกษตรกรมาติดต่อขอรับบริการปรับปรุงข้อมูลและขึ้นทะเบียนเกษตรกรจำนวนมาก สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ตระหนักถึงความต้องการของพี่น้องเกษตรกร จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฎิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เปิดให้บริการเกษตรกรโดยไม่มีวันหยุด ตั้งแต่วันที่ 6-15 พฤษภาคม 2563 ...

Read More »